Veel aanvragen Innovatiefonds mbo

De belangstelling voor het ‘Regionaal Investeringsfonds Mbo’ blijft groot. Mbo-scholen hebben in samenwerking met bedrijven inmiddels bijna zestig subsidieaanvragen ingediend.

Minister Bussemaker richtte het fonds vorig jaar op om het mbo aan te moedigen om samen met regionale partijen te investeren in innovatiever onderwijs. Studenten komen zodoende beter beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt van de toekomst: ‘De arbeidsmarkt verandert en daarop moeten beroepsopleidingen in kunnen spelen’, zegt ze tegen het Financieel Dagblad. ‘Denk bijvoorbeeld aan de invloed van robotisering of de opmars van 3D-printing.’ De grootste uitdaging waar het mbo voor staat, is volgens de minister om toekomstige banen nu al een plek te geven in de opleidingen.

Cofinanciering
Er is € 100 miljoen beschikbaar voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo tussen 2014 en 2017. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal komt er daarmee straks €300 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. Begin mei maakt Bussemaker bekend welke projecten een bijdrage uit het investeringsfonds ontvangen. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van Arie Kraaijeveld. De commissie bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven.

Zie ook: ‘Innovatie in mbo moet beter’