Veel animo voor ‘Dag van de beroepspraktijkvorming’

DagBPV

Tijdens de Dag van de Beroepspraktijkvorming krijgen scholen alle informatie over het opstellen van een goed verbeterplan bpv. Wegens grote belangstelling wordt de dag in april maar liefst acht keer georganiseerd.

Om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te verbeteren stelt het ministerie van Onderwijs vanaf 2017 een kleine zestig miljoen euro per jaar beschikbaar. Scholen die voor deze middelen in aanmerking willen komen moeten een verbeterplan bpv opstellen. Om scholen hierbij te ondersteunen organiseert de MBO Raad in samenwerking met de MBO Academie de ‘Dag van de Beroepspraktijkvorming’. Vanwege grote belangstelling vindt de dag maar liefst acht keer plaats.

Zelfanalyse
De aanwezigen oefenen de hele dag, onder begeleiding van medewerkers van de Argumentenfabriek, met het opstellen van het plan. In de ochtend legt Luud Bochem van MBO in Bedrijf uit dat het cruciaal is dat scholen allereerst een eigen analyse maken van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming binnen de eigen instelling: wat gaat goed, wat kan beter? Drie aspecten zijn bij die analyse van belang: de plek van de bpv binnen het onderwijsprogramma, de matching tussen student en leerbedrijf en de begeleiding vanuit school en bedrijf.

Resultaten
Vervolgens is het zaak te formuleren welke resultaten de school wil bereiken. Die beoogde resultaten sluiten aan bij de eigen analyse en worden zo concreet mogelijk geformuleerd. Scholen staan hier voor de uitdaging een goed evenwicht te vinden tussen ambitie en realisme. Het laatste onderdeel van het verbeterplan betreft de manier waarop de scholen de resultaten willen gaan realiseren. Welke acties zijn gepland, welke tussenresultaten wil men bereiken?

Beloning
In de tweede helft van 2017 zal MBO in Bedrijf op basis van door de scholen opgestelde voortgangsrapportage beoordelen wie in aanmerking komt voor de resultaatafhankelijke beloning. Scholen die aantoonbare resultaten hebben geboekt, maken aanspraak op een deel van het beschikbare budget. MBO in Bedrijf maakt hierbij nog onderscheid tussen scholen die voldoende en scholen die goede resultaten hebben geboekt.

Kijk voor meer informatie op: www.mboinbedrijf.nl

Foto: Claudia Otten

Geplaatst op 15 april 2016 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering