Veel Europese landen bezuinigen op beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs in Europa staat onder druk. Vooral Zuid-Europese lidstaten bezuinigen op het beroepsonderwijs. Is Nederland de uitzondering?

De bezuinigingen in veel Europese landen kwam naar voren tijdens de onderwijsconferentie ‘Skills for a lifetime, towards a futureproof VET’, die Nederland organiseerde in het kader van het Europees voorzitterschap. Verschillende Europese onderwijsexperts spraken hun zorg uit. Er zijn EU-lidstaten die zelfs tientallen procenten bezuinigen op hun beroepsonderwijs, terwijl hun jeugdwerkloosheid al vrij hoog is. Daarmee trekken ze een wissel op de toekomst: vooral Italiaanse, Spaanse en Franse jongeren dreigen zo de boot te missen.

Frankrijk
In Frankrijk bijvoorbeeld is de jeugdwerkloosheid 25 procent. Op termijn komt de Franse arbeidsproductiviteit zo flink onder druk te staan. Hoogleraar Anton Hemerijck (VU) pleitte daarom voor soepeler begrotingsregels in de EU en het ontzien van bepaalde onderwijsposten. Ook het Verenigd Koninkrijk wordt als een risicoland gezien. Het onderwijs voor jongeren staat er zwaar onder druk en op het volwassenenonderwijs bedragen de bezuinigingen maar liefst 25 procent. Ook wil de regering een groot deel van de onderwijskosten verschuiven naar de werkgevers. Een maatregel die veel onderwijsexperts bekritiseren.

Toekomstbestendig
Minister Jet Bussemaker, die de conferentie opende, ging in haar speech in op haar streven naar toekomstbestendig mbo. Volgens haar weet niemand hoe de wereld er over twintig of dertig jaar uit ziet. ‘Wat we wel zeker weten is er ook in de toekomst banen zullen verdwijnen.’ Ze verwees naar een onderzoek van het World Economic Forum, waaruit blijkt dat de komende vijf jaar alleen al zeven miljoen banen in de handel en industrie zullen verdwijnen. Maar daar komen nieuwe, onbekende banen voor terug. Ook bestaande banen zullen veranderen en andere vaardigheden vereisen. Vaardigheden die veel verder gaan dan basale technische en professionele capaciteiten. Flexibiliteit, digitale kennis, ondernemendheid en probleemoplossend vermogen zijn hier belangrijke voorbeelden van, volgens Bussemaker. ‘Het beter toerusten van onze burgers op deze snel veranderende maatschappij staat hoog op de EU-agenda.’