Veel mbo-scholen begroten al jaren te negatief

De financiële prognoses van mbo-scholen laten veelal te wensen over. Veel scholen houden aan het eind van het jaar meer geld over dan zij vooraf begroot hebben.

Dat blijkt uit een brief van de ministers van Onderwijs over de financiële positie van scholen in 2018. De mbo-sector als geheel houdt de afgelopen jaren stelselmatig meer geld over dan oorspronkelijk begroot. Zo realiseerde de mbo-sector als geheel in 2017 een overschot van zo’n 7 miljoen euro, terwijl er een verlies van veertig miljoen voorzien was in de begrotingen. En in het afgelopen jaar voorzag de sector een plus van 2,5 miljoen euro, terwijl er in werkelijkheid een positief saldo van maar liefst 92 miljoen euro werd gerealiseerd.

Prognoses

Voor het huidige jaar 2019 verwacht de mbo-sector weer een klein negatief resultaat. Volgens het ministerie is het belangrijk dat deze prognose ook gerealiseerd wordt: voorkomen moet worden dat de reserves van de scholen te veel toenemen. Scholen geven echter aan dat de bekostiging vanuit de overheid vaak onvoorspelbaar is. Om die reden heeft het ministerie de afgelopen tijd informatiebijeenkomsten georganiseerd over de bekostiging in 2020. Verder maakt het ministerie de (voorlopige) bekostiging per instelling voortaan drie maanden voor de start van het nieuwe kalenderjaar bekend.

Investeringen

Volgens de belangenorganisatie van de mbo-scholen, de MBO Raad, hebben scholen goede redenen om eigen vermogen op te bouwen. Zij staan de komende tijd voor grote investeringen, onder andere in huisvesting. Ook anticiperen scholen op dalende studentenaantallen. Tot slot houden scholen reserves aan voor investeringen in innovaties en digitalisering.