Veel mbo-studenten lopen studievertraging op

Ruim twintig procent van de mbo-studenten vreest door de corona-crisis studievertraging op te lopen. Ongeveer een derde geeft aan thuis niet goed aan studeren toe te komen.

Dat blijkt uit een enquête die studentenorganisatie JOB onder de achterban uitvoerde. Op de vraag of de coronacrisis tot studieachterstand leidt, antwoordt de helft van de studenten ontkennend. Nog eens 30% van de studenten loopt wel achterstand op, maar denkt deze in de vakantie te kunnen inhalen. Zo’n 20% van de respondenten geeft aan zeker studievertraging op te lopen.

Kwaliteit

De meeste studenten missen de lessen op school. Ruim twee derde van de studenten geeft aan dat de kwaliteit van het onderwijs te leiden heeft onder de coronacrisis. Slechts zo’n 8% van de studenten is van mening dat het onderwijs door de crisis verbeterd is. Op de vraag of het goed lukt om thuis te studeren wordt zeer verschillend geantwoord. Een derde kan thuis goed studeren, maar een derde geeft ook aan hier veel moeite mee te hebben. Zij klagen met name over concentratieproblemen. Maar er zijn ook studenten die juist thuis beter studeren,  bijvoorbeeld omdat ze geen last hebben van ‘gezeur van klasgenoten’.

Zelfstandig

Er lijken ook andere positieve kanten aan het afstandsonderwijs te zitten. Zo geeft veertig procent van de studenten aan door de crisis beter geleerd te hebben zelfstandig te werken. Andere opvallende uitkomsten uit de enquête: ruim de helft van de studenten besteedt door de crisis meer tijd aan de opleiding en meer dan drie kwart van de studenten mist de sociale contacten met medestudenten.

Aan de enquête deden meer dan 2.000 studenten deel. Kijk voor alle resultaten hier.