Veel mbo’ers komen moeilijk rond

Steeds meer mbo’ers kampen met geldproblemen. De gemiddelde schuld is gestegen tot 3.681 euro, een verdrievoudiging ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek ‘Mbo’ers in geldzaken 2015’.

Een grote schuld, vaak geld tekort en moeilijk rondkomen: het is voor een groeiende groep mbo-studenten de harde werkelijkheid. Het onderzoek dat het Nibud deed naar de financiële situatie van mbo’ers laat de alarmbellen rinkelen. Eén op de vijf mbo’ers komt moeilijk rond. Van alle mbo’ers heeft 21 procent geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO. In 2011 was dat nog 17 procent. Niet alleen het aantal studenten dat leent is gestegen, ook het bedrag dat zij lenen is hoger geworden. In 2011 had de lenende mbo-student gemiddeld 1.265 euro schuld. Nu is dat bedrag gestegen naar 3.681 euro, een verdrievoudiging. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld zelfs 4.854 euro.

Geschrokken
Het Nibud is ‘geschrokken’ van het hoge bedrag aan schulden. ‘Mbo’ers zijn een kwetsbare groep. Het zal moeilijk worden om de schuld waarmee ze starten snel af te lossen’, zo staat er in het persbericht van het Nibud te lezen. Het Nibud adviseert deze studenten dan ook om kritisch te blijven op hun uitgaven. ‘Met nog weinig financiële verplichtingen, zijn de geldzaken van deze mbo’ers nog vrij overzichtelijk. Lenen, rood staan of betalingen uitstellen zou niet nodig hoeven te zijn. Het signaal dat dit onderzoek afgeeft, moet aanleiding zijn voor alle betrokken partijen om extra alert te zijn op de geldzaken van mbo-studenten.’

Bijbanen en bestedingen
Uit het onderzoek blijkt dat een mbo-student een gemiddeld inkomen heeft van 550 euro per maand. Zeventig procent van de studenten loopt stage en de helft heeft een bijbaan van ongeveer 11 uur per week. Gemiddeld spendeert een mbo-student maandelijks 536 euro aan eigen bestedingen. De mbo’ers lenen vooral voor uitgaven aan school (lesgeld en studieboeken) en voor eten en drinken, kleding, de mobiele telefoon of uitgaan. Verder komt uit het Nibud-onderzoek naar voren dat mbo’ers vaker zorg- en huurtoeslag aanvragen. Positief: als ze geen schuld hebben, zijn hun inkomsten en uitgaven in balans. Bovendien spaart 8 van de 10 mbo’ers.

Hulpmiddelen
Het Nibud heeft speciaal voor 18-plussers een handig hulpmiddel: de uitgave Voor boven de 18. Daarnaast gaat het Nibud samen met Stichting Weet Wat Je Besteedt een online financieel plan ontwikkelen voor mbo’ers. Hiermee krijgen zij inzicht in hun inkomsten, uitgaven en financiële keuzes. Het plan zal medio 2015 gereed zijn.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport ‘Mbo’ers in geldzaken 2015. Financiële situatie en gedrag van mbo-studenten’.