Verhuizing groen onderwijs naar OCW nabij

De overgang van het groene onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs is nabij. Het kabinet onderzoekt de komende tijd hoe deze verhuizing het beste kan plaatsvinden. Een definitief besluit wordt echter overgelaten aan een nieuw kabinet.

In een brief aan de Tweede Kamer geven minister Jet Bussemaker van Onderwijs en staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan op welke manier zij uitvoering geven aan de motie Van Meenen. Deze motie, aangenomen bij de behandeling van de Onderwijsbegroting, verzoekt de regering het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van Onderwijs. Het komende half jaar gebruiken de beide bewindslieden om te onderzoeken hoe zo’n verhuizing het beste kan plaatsvinden. Randvoorwaarde daarbij is dat de verworvenheden van het groene onderwijs zoveel mogelijk behouden blijven. Het gaat dan onder andere om de zeer nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Zachte landing
De AOC Raad lijkt ondertussen niet ongelukkig met de keuze om het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. In zijn Kerstboodschap pleit AOC-voorzitter Jan-Pieter Janssen wel voor een zachte landing bij OCW.

Bekostiging
Een kwestie die de verhuizing compliceert is de bezuiniging van € 33 miljoen die vanaf 2016 op het groene onderwijs is ingeboekt. Pogingen om die bezuiniging van tafel te krijgen zijn de afgelopen maanden niet geslaagd: binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken kan dit financiële probleem niet opgelost worden. Wellicht hopen de groene scholen dat er binnen het grote ministerie van Onderwijs nog ergens geld te vinden is.

Nieuw kabinet
Het kabinet gebruikt het komende half jaar om in kaart te brengen hoe de verhuizing kan plaatsvinden. Het definitieve besluit over de verhuizing wordt echter overgelaten aan een nieuw kabinet.