Verklaring omtrent gedrag bij stages?

Veel jongeren weten niet precies wat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) inhoudt en hoe de beoordeling in zijn werk gaat. Daarom lanceert het ministerie van Justitie de campagne Wat de VOG?

Wanneer mbo’ers solliciteren op een stage of baan, vragen werkgevers regelmatig om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Maar sommige jongeren durven, uit angst voor een afwijzing, de VOG niet eens aan te vragen. Terwijl meer dan 99% van de jongeren die een verklaring aanvroeg in 2016, die VOG gewoon kreeg.

Specifieke situatie
Niet alle strafbare feiten zorgen ervoor dat jongeren geen VOG ontvangen. Sommige strafbare feiten vormen bijvoorbeeld voor de ene baan of stage wel een bezwaar, maar voor de andere niet. Neem bijvoorbeeld iemand die een VOG aanvraagt om als taxichauffeur te gaan werken. Wanneer diegene een strafblad heeft voor rijden onder invloed, is de kans groot dat de VOG geweigerd wordt. Terwijl dit voor de functie van administratief medewerker geen bezwaar hoeft te zijn.

Afweging
Om te voorkomen dat jongeren geen VOG aan durven te vragen is nu de campagne gelanceerd. Daarbij vormen de volgende drie punten de kern van de boodschap:
• Wie geen strafblad heeft krijgt altijd een VOG.
• Ook iemand met een strafblad maakt kans op een VOG.
• Justis maakt een belangenafweging bij het wel of niet verstrekken van een VOG: op basis van het belang van de aanvrager en het belang van de maatschappij. In de gevallen waar Justis de VOG wel weigert vanwege het strafblad, wegen de risico’s voor de samenleving zwaarder dan het persoonlijk belang van de aanvrager.

Via de campagnewebsite kunnen studenten direct checken of ze in aanmerking komen voor een VOG en welke bezwaren hun strafblad misschien oplevert. Ook staan de belangrijkste vragen en antwoorden over de VOG hier op een rij.