‘Verplicht tussenjaar voor doorstroom mbo-hbo’

Een schakeljaar voor leerlingen met een mbo-4 diploma kan het studiesucces van jongeren die doorstromen naar het hbo verbeteren. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, pleit voor zo’n extra studiejaar.

Het gaat niet goed met de doorstroom mbo-hbo. In het eerste schooljaar valt al 22% van de mbo-doorstromers uit, waarmee mbo’ers het minder goed doen dan havisten. Volgens Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, helpt een tussenjaar mbo’ers om zich beter voor te bereiden op de overstap naar het hbo. Vorige week stelde hij op zijn Jaarcongres: ‘Her en der wordt gedacht aan schakeltrajecten, aan een pre-bachelorfase van enige omvang, tussen mbo-4 en eerste jaar hbo in. Dat zou enorm kunnen helpen om mbo’ers die het nu in het eerste jaar niet redden, toch over die horde te krijgen.’

Kansloos
Ron Bormans, voorzitter van de Hogeschool Rotterdam, sluit zich aan bij het pleidooi van De Graaf. ‘Zonder schakeltraject tussen mbo en hbo zijn sommige studenten kansloos’, stelt Bormans. Hij wil een verplicht schakeljaar voor mbo-studenten die naar een niet verwante hbo-opleiding doorstromen. Uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam is namelijk gebleken dat vooral deze ‘niet verwante instroom’ problematisch is. Studenten die van een verwante vooropleiding komen, doen het juist heel goed. Zo haalt van de mbo-studenten die met een verpleegkunde-diploma op zak aan de hbo-opleiding verpleegkunde beginnen, zo’n 65 procent binnen twee jaar de propedeuse. Deze mbo-studenten doen het juist beter dan havisten.

Vertragen
Als oplossing pleit Bormans voor een tussenjaar: ‘Studenten die van een niet-verwante opleiding komen, willen we een verplicht tussenjaar laten volgen waarin vooral aandacht besteed wordt aan taal, rekenen, wiskunde, studievaardigheden en bepaalde vakkennis. Daar is binnen de huidige propedeuse geen ruimte voor, maar het is wel nodig. De druk moet er dus vanaf. We moeten aan het begin van de studie vertragen, zodat studenten aan de achterkant niet uitvallen of eindeloos studeren.’