Verzet tegen verhuizing groen mbo naar OCW

De topsectoren in de land- en tuinbouw verzetten zich tegen het voorstel om het groene mbo van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs over te hevelen. De topsectoren vrezen het verlies van deskundigheid.

In een brief, ondertekend door Loek Hermans, het boegbeeld van de Topsector Tuinbouw, en Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de Topsector Agri & Food, wordt de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, opgeroepen de door de Tweede Kamer aangenomen motie over de verhuizing van het groene mbo naar OCW niet uit te voeren. De topsectoren vrezen dat zo’n verhuizing schadelijk is voor de noodzakelijke ontwikkeling van de groene sector. Zij wijzen in het bijzonder op de ontwikkeling van ‘de gouden driekhoek’, de samenwerking in de landbouwsector tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen.

Prakijk
Volgens de topsectoren functioneert het groene onderwijs in Nederland uitstekend. De belangstelling van studenten in groen onderwijs groeit, vooral dankzij de verbondenheid van de onderwijsniveaus (vmbo, mbo, hbo en universiteit) en de hechte verankering met de bedrijfspraktijk. Juist deze verbondenheid met de praktijk dreigt door de verhuizing van het groene onderwijs te worden verbroken.

Geen bezwaar
De AOC Raad, de belangenvereniging van het groene onderwijs, heeft juist geen bezwaar tegen de overheveling naar OCW. ‘Als de overstap naar OCW een oplossing biedt voor de bekostigingsproblematiek van het mbo-groen, zal de AOC Raad zich hier niet tegen verzetten’, aldus een persbericht. Als bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken (2 en 3 december) niet extra geld beschikbaar wordt gesteld, moet wat de AOC Raad betreft de verhuizing naar OCW zo snel mogelijk worden doorgevoerd.