Vitalis College Breda gaat sporten in talentencentrum

De opleiding Sport en Bewegen van het Vitalis College in Breda kan zich gaan verheugen op de nieuwbouw van een grote sporthal op hun huidige terrein. Het Talentencentrum Breda krijgt de functie van een regionaal topsportcentrum.

In september 2018 ging de nieuwe driejarige opleiding Sport en Bewegen succesvol van start met 175 studenten. De aanmeldingen voor het komend schooljaar staat op dit moment op hetzelfde aantal. Voorzitter van de Raad van Bestuur van het ROC West-Brabant Rob Neutelings is blij met dit succes. De opleiding vervangt de voorgaande opleiding Cios. De studenten van die opleiding volgden de eerste twee jaar in Breda, maar moesten daarna voor hun specialisatie naar Goes. Dat vonden veel potentiële studenten een bezwaar. De huidige opleiding biedt complete leerwegen op niveau 2, 3 en 4 in Breda.

Faciliteiten

Om goed onderwijs te kunnen bieden zijn er geschikte faciliteiten nodig en de huidige gymzalen zijn aan vervanging toe. Neutelings was op de hoogte van de plannen van de gemeente Breda om meer talent te ontwikkelen en beide partijen raakten met elkaar in gesprek. Het resultaat van deze gesprekken mag er zijn, in 2022 staat er een grote sporthal met indoor atletiekbaan, krachthonk, maar ook met vergaderzalen, horeca, kantoren en een tribune voor 400 toeschouwers. Het sportcentrum voldoet aan de normen van het NOC*NSF.

Topsporters

Neutelings: ‘Overdag maakt het Vitalis College gebruik van de hal, in de randen van de dag zullen er professionele trainingen zijn van topsporters. In ieder geval sporters van de handbalbond en de badmintonbond, maar mogelijk volgen er meer sportbonden. Dat is ook de functie van de hal als regionaal trainingscentrum, sportbonden kunnen hier hun talenten verzamelen en laten trainen. In de avonden en de weekeinden kunnen sportverenigingen gebruik maken van de hal waardoor de bezetting optimaal is.’

Sportklimaat

Het huidige pand van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg bestaat uit een hoogbouw en een laagbouw. De laagbouw wordt gesloopt en op die plaats zal het Talentencentrum verrijzen. In de hoogbouw zijn de theorielessen van de opleiding Sport en Bewegen. De gemeente bouwt, het Vitalis College gaat de ruimte huren. Door dit Talentencentrum hoeven sporttalenten in de regio niet meer uit te wijken naar Rotterdam of het topsportcentrum in Eindhoven. Brabant Sport promoot het sporten en een positief sportklimaat in de provincie. De opleiding Sport en Bewegen kan straks op een hoger niveau gaan sporten en de studenten een optimale ontwikkeling bieden.