Voorlichting over gebruik van raamwerk NLQF

Op dinsdag 28 september organiseert het coördinatiepunt NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk. Tijdens de bijeenkomst leggen deskundigen hoe opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen.

Het NLQF is een raamwerk dat alle opleidingen op een bepaald niveau kan inschalen. Het raamwerk is afgeleid van het EQF, het Europese kader dat opleidingen inschaalt. Door inschaling zijn opleidingen in binnen- en buitenland met elkaar te vergelijken. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft daarmee duidelijkheid over het niveau van opleidingen.

Inzetbaarheid

Opleiders kunnen dus met het NLQF het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Dat kan (internationale) arbeidsmobiliteit bevorderen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Doelgroep

De voorlichtingsbijeenkomst van 28 september is bedoeld voor alle partijen die in Nederland private opleidingen aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om de contractpoten van mbo-scholen of hogescholen, maar ook om particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Tijdens de bijeenkomst geeft Tijs Pijls toelichting over het NLQF. Vervolgens vertelt de Academie voor Podologie over de inschaling van hun opleiding tot ‘Registerpodoloog’ op NLQF-niveau 6. Wat komt er kijken bij inschaling in NLQF en wat levert het op? Tijdens de bijeenkomst is er uiteraard alle ruimte voor vragen en discussie.

De bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en vergaderruimte Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht en duurt van 10.00 tot 12.30 uur. Kijk voor meer informatie en inschrijven hier