Voorlichtingsbijeenkomst over kwalificatieraamwerk NLQF

Op dinsdag 8 juni 2021 organiseert het NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst leggen experts uit hoe opleidingen een NLQF-inschaling kunnen krijgen.

Het NLQF, het Nederlands Kwalificatieraamwerk, is afgeleid van het Europees raamwerk EQF. Volgens Europese afspraken is het de bedoeling dat alle lidstaten hun opleidingen inschalen volgens dit raamwerk. Het grote voordeel hiervan is dat duidelijk is wat het niveau van een opleiding is. Vergelijking met andere opleidingen in binnen- en buitenland is hierdoor mogelijk.

Leven lang leren

Het NLQF geeft dus duidelijkheid over het niveau van opleidingen. Dat geldt niet alleen voor de publiek bekostigde opleidingen, maar ook voor private opleidingen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Doelgroep

De voorlichtingsbijeenkomst van 8 juni is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan contractpoten van mbo-scholen of hogescholen, particuliere opleiders, vertegenwoordigers van sectoren en examenbureaus.  Naast een toelichting van een expert van het NLQF vertelt Harry Molkenboer van opleider NVVB over hun ervaring met validiteit en inschaling in het NLQF. Uiteraard is er ook alle ruimte voor vragen.

Aanmelden kan online via het aanmeldformulier.

Illustratie: https://blog.goerp.nl/