Voorrang coronatest niet voor mbo-docent

Docenten in het mbo krijgen geen voorrang bij het aanvragen van een coronatest. De regeling geldt vooralsnog alleen voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. De MBO Raad roept het kabinet op ook mbo-docenten met voorrang te testen.

Onder grote maatschappelijke druk heeft het kabinet uiteindelijk besloten om bepaalde medewerkers in zorg en onderwijs met voorrang te laten testen. Omdat er te weinig testcapaciteit is, zijn de voorwaarden streng. In de zorg moet gelden dat de medewerker essentieel is voor de continuïteit van zorg en zich niet kan laten vervangen. In het onderwijs geldt de regeling alleen voor docenten in het basis en voortgezet onderwijs, omdat hier de leerplicht van kracht is.

Protest

Medewerkers in de kinderopvang krijgen geen voorrang, omdat de leerplicht hierbij niet in het geding is. Om vergelijkbare redenen kunnen mbo-docenten evenmin gebruik maken van de regeling. Dit tot woede van de mbo-sector. In het mbo krijgen studenten slechts voor een beperkt deel onderwijs op locatie, terwijl het verzorgen van praktijkonderwijs op afstand vrijwel onmogelijk is. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, vraagt het kabinet dan ook het besluit met spoed te heroverwegen. ‘In het belang van onze studenten. Zij zijn in de eerste plaats de dupe van dit besluit.’

Commerciële testen

Er zijn inmiddels al scholen die zelf, bij commerciële laboratiora, coronatesten inkopen. Volgens Tekin kan dat niet de bedoeling zijn: ‘Deze testen zijn een overheidsverantwoordelijkheid. Wij vinden dat onderwijsgeld niet aan dit soort testen besteed zou moeten worden. We vragen daarom het kabinet dit besluit zo snel mogelijk te heroverwegen.’