Voorstel verlengde kwalificatieplicht toch al snel naar Kamer

Onder druk van de Tweede Kamer komt minister Van Engelshoven toch al dit jaar met een wetsvoorstel voor een verlengde kwalificatieplicht. Gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om jongeren tot 21 jaar een leerplicht op te leggen.

Het idee voor een verlengde kwalificatieplicht was opgenomen in het coalitieakkoord dat de huidige vier coalitiepartners in 2017 sloten. Het idee kwam primair uit de koker van het CDA. Michel Rog diende al in 2015 samen met toenmalig PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing een initiatiefvoorstel voor een verlengde kwalificatieplicht in. Vanwege juridische bezwaren kreeg dat voorstel toen geen meerderheid. Bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet wist het CDA de coalitiepartners achter dit voorstel te krijgen. Het voorstel voor een verlengde kwalificatieplicht behoorde dan ook tot de tien plannen voor het mbo van het nieuwe kabinet.

Op de lange baan

Desondanks bleef het lang stil rond de verlengde kwalificatieplicht. Eind vorige jaar kondigde minister Van Engelshoven aan een wetsvoorstel voor te bereiden dat in de zomer van 2021 naar de Kamer zou komen. Dat betekende feitelijk dat het voorstel op de lange baan werd geschoven. In de zomer van 2021 zou het huidige kabinet immers demissionair zijn. Om die reden diende Anne Kuik, de opvolger van Michel Rog als mbo-woordvoerder van de CDA-fractie, een motie in waarin de minister werd opgeroepen nog voor de zomer van 2020 met het in het coalitieakkoord opgenomen wetsvoorstel te komen. In de brief die minister Van Engelshoven gisteren aan de Tweede Kamer stuurde blijkt dat er toch meer tempo mogelijk is: nog voor de komende zomer zal de minister het wetsvoorstel voor internetconsultatie openstellen.

Schooluitval

In de brief schrijft minister Van Engelshoven dat de mogelijkheid voor gemeenten om een verlengde kwalificatieplicht op te leggen een aanvulling is op het instrumentarium van gemeenten om schooluitval tegen te gaan. De minister houdt vast aan het doel om het aantal uitvallers in 2024 tot maximaal 20.000 te reduceren. De verlengde kwalificatieplicht zou hierbij kunnen helpen. Of het voorstel de eindstreep gaat halen, is overigens verre van zeker. De juridische bezwaren, onder andere geformuleerd door de Raad van State, kunnen een sta in weg zijn.