Voortijdig schoolverlater krijgt recht op mbo-verklaring

Studenten onder de 23 jaar die zonder diploma de school verlaten krijgen recht op een mbo-verklaring. Deze verklaring moet de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken.

Om studenten die uitvallen toch zoveel mogelijk kansen te bieden op de arbeidsmarkt wil minister Van Engelshoven deze jongeren recht geven op een verklaring die duidelijk maakt welke onderdelen van de opleiding zij met goed gevolg hebben afgelegd. Veel scholen werken al op vrijwillige basis met zo’n instellingsverklaring. Het verstrekken van de mbo-verklaring wordt echter, als het aan de minister ligt, binnenkort wettelijk verplicht. Dit is een van de onderdelen van de wet ‘Versterken positie mbo-studenten’.

Verplicht
Volgens de wet zijn scholen straks verplicht om aan iedere jongere onder de 23 jaar die zonder startkwalificatie de school verlaat, die niet naar een andere school gaat en die wel bepaalde onderdelen van een opleiding heeft afgerond, een mbo-verklaring uit te reiken. Het ministerie zal hiervoor een uniform model ontwikkelen, dat door werkgevers herkend kan worden. Op de verklaring zal worden aangegeven welke onderdelen van de opleiding de student met goed gevolg heeft afgelegd. Eerder dit jaar heeft de MBO Raad overigens ook al een model-verklaring ontwikkeld.

Volledig diploma
Critici wijzen op het gevaar dat studenten die moeite hebben met een volledige opleiding de makkelijke weg van een mbo-verklaring verkiezen. In de toelichting op de wet wordt echter benadrukt dat het mbo-onderwijs primair gericht blijft op het behalen van een volledig diploma.

Er is een internetconsultatie gestart voor het wetsvoorstel ‘Versterken positie mbo-studenten’. Reageren kan nog tot 17 januari 2019.

Lees ook: Model voor ‘instellingsverklaring’ beschikbaar