Voortijdige schooluitval in tien jaar gehalveerd

Tussen 2005 en 2015 is het percentage voortijdige schoolverlaters vanuit het mbo gedaald van bijna 11% naar zo’n 5,5%. Er zijn grote regionale verschillen: in Friesland ligt het percentage schooluitvallers op slechts 3,4%, in de regio Amsterdam gaat het om zo’n 7%.

De voortijdige schooluitval uit het mbo is de afgelopen jaren sterk gedaald, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In het schooljaar 2015/2016 hadden ruim 21.000 leerlingen die in schooljaar 2014/2015 met hun mbo-opleiding gestart waren de school verlaten zonder startkwalificatie. Er is sprake van een startkwalificatie zodra jongeren een diploma behalen op minimaal mbo-2 of havo-niveau.

Regionale verschillen
De schooluitval vanuit het mbo verschilt sterk per regio. In Noord- en Zuid-Holland is het percentage voortijdig schoolverlaters het hoogst, ruim 6 procent. Met name de grote steden scoren slecht. In de regio Amsterdam verliet ruim 7 procent van de mbo’ers zonder startkwalificatie het onderwijs. In Friesland, Drenthe en Overijssel is de schooluitval vanuit het mbo het laagst. In de regio Zuidwest-Friesland is de uitval zelfs nog geen 3 procent.

Jongens
Jongens vallen volgens de cijfers van het CBS vaker uit dan meisjes. In 2015 verliet 6,6 procent van de jongens en 4,1 procent van de meisjes het mbo zonder startkwalificatie. Ook de afkomst van de leerlingen is relevant: jongeren met een niet-westerse achtergrond verlaten relatief vaak zonder startkwalificatie het mbo. Maar ook bij deze groep is het percentage schoolverlaters de afgelopen jaren stevig gedaald.

Lees ook: Minister wil dat schooluitval nog verder daalt