Voorwaarden voor nieuwe kwaliteitsafspraken bekend

Scholen die in aanmerking willen komen voor een deel van de kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn voor het mbo, moeten voor eind oktober een zogenaamde kwaliteitsagenda opstellen. In totaal wordt er over de scholen de komende jaren 1,6 miljard euro extra verdeeld.

In de nieuwe kwaliteitsafspraken, die gelden voor de periode 2019-2022, krijgen scholen alle ruimte om zelf speerpunten te benoemen. Op basis van de specifieke regionale omstandigheden maken de scholen een eigen kwaliteitsagenda. Het ligt voor de hand dat deze agenda aansluit bij de strategische agenda van de school. Daarnaast vraagt het ministerie aan de scholen in ieder geval aandacht te besteden aan drie onderwerpen: jongeren in een kwetsbare positie, gelijke kansen en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Regionale partners
Het is bedoeling dat de kwaliteitsagenda tot stand komt in nauwe samenwerking met regionale partners als werkgevers, gemeenten en andere scholen. In de agenda moeten de scholen onder andere aangeven welke regio zij als hun werkgebied beschouwen. Verder moet de agenda een schets geven van de kansen en problemen op de regionale arbeidsmarkt. De agenda geeft een beeld van de ambities van de school en de manier waarop de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, inclusief planning en begroting.

Vertrouwen
Volgens minister Van Engelshoven blijkt uit de aanpak een groot vertrouwen in de sector: ‘Scholen kunnen aan de slag met precies die onderwerpen waarvan zij zelf vinden dat ze er het verschil kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat scholen met ambitieuze plannen komen. Zo worden studenten nóg beter voorbereid op hun toekomst.’ Ook Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is blij: ‘Deze afspraken helpen de scholen om, met hun partners, het onderwijs verder te ontwikkelen. De professionals in de scholen weten echt het beste hoe de kwaliteit verder omhoog kan.’

Commissie
Scholen hebben ruim vier maanden de tijd om hun kwaliteitsagenda op te stellen. Een commissie, onder voorzitterschap van de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer, beoordeelt vervolgens de plannen. Scholen met goedgekeurde plannen kunnen in ieder geval rekenen op het investeringsbudget, dat drie kwart van de kwaliteitsgelden omvat. Het laatste kwart is resultaatafhankelijk. De Commissie Kwaliteitsafspraken zal tussentijds en aan het einde van de periode de behaalde resultaten beoordelen. Op basis van het advies van de commissie wordt het resultaatafhankelijk budget verdeeld.

Lees de Regeling kwaliteitsafspraken 2019-2022

Lees ook:
Ton Heerts: ‘Dit is een akkoord voor doorzetters’
Scholen willen regionale kwaliteitsafspraken