Vroege aanmelding moet overstap naar mbo verbeteren

Om de overgang naar het mbo te verbeteren komt er – net als in het hoger onderwijs – een vervroegde aanmelddatum voor mbo-opleidingen. Studenten moeten voortaan uiterlijk 1 april hun studiekeuze kenbaar maken.

Met de vervroegde aanmelding heeft de mbo-school meer tijd om de aanmeldprocedure zorgvuldig te doorlopen. Tevens wordt voorkomen dat jongeren overhaast een studiekeuze maken. De verplichte aanmelddatum geldt niet alleen door scholieren die uit het vo komen, maar ook voor mbo-studenten die van opleiding willen veranderen. Waar in het hoger onderwijs als aanmelddatum 1 mei wordt gehanteerd, zal in het mbo de datum 1 april gaan gelden. Voor deze datum wordt gekozen om scholieren nog goed te kunnen begeleiden voordat de zomervakantie begint. De betrokken scholen (vo en mbo) zijn verplicht om onderling bepaalde gegevens uit te wisselen.

Advies
Jongeren die zich tijdig aanmelden zullen een zorgvuldige intake krijgen. Bij deze intakeactiviteiten krijgt de beoogde leerling een beter beeld van de opleiding. Wie nog twijfelt over de opleiding krijgt recht op een (gratis) studiekeuzeadvies. Op basis van dit advies krijgt de student de kans om zijn studiekeuze nog te wijzigen.

Recht op toelating
Studenten die de juiste vooropleiding hebben, kunnen niet geweigerd worden door de mbo-school. Gedrag uit het verleden of vermeende ‘niet-schoolbaarheid’ vormt bijvoorbeeld geen grond om een leerling te weigeren. Het toelatingsrecht is echter geen onbeperkt verblijfsrecht. Bij gebrek aan studievordering vervalt op enig moment het toelatingsrecht.

Bindend studieadvies
Volgens het wetsvoorstel is het de bedoeling dat scholen in of na het eerste studiejaar een bindend studieadvies geven. Een eventueel negatief studieadvies moet met goede argumenten omkleed worden. Ook moet de student het recht hebben om tegen het advies in beroep te gaan.

Het wetsvoorstel dat de vroege aanmelding en het toelatingsrecht voor mbo-onderwijs regelt moet van kracht worden per 1 januari 2017. Op dit moment vindt een zogenaamde internetconsultatie plaats. Wie een bijdrage aan deze consultatie wil leveren kan hier terecht.