VVD verzet zich tegen plan voor stagematching

Het voorstel van minister Dijkgraaf om studenten rechtstreeks te plaatsen bij stagebedrijven kan niet op steun van de VVD rekenen. Woordvoerder Zohaïr El Yassini vreest dat het plan per saldo tot minder stageplaatsen leidt.

In zijn bijdrage aan het mbo-debat in de Tweede Kamer was El Yassini opmerkelijk kritisch over het plan van minister Dijkgraaf voor stagematching. In dat plan krijgen scholen de mogelijkheid om studenten bij hun eerste stage rechtstreeks te plaatsen bij een leerbedrijf. Zo wordt voorkomen dat jonge studenten al in het begin van hun studie een negatieve ervaring opdoen. Volgens Zohaïr El Yassini, een van de meest ervaren mbo-woordvoerders in de Tweede Kamer, is er  geen draagvlak voor deze manier van werken: ‘De MBO Raad is tegen, SBB is tegen, JOB is tegen en het bedrijfsleven is tegen. Waarom gaan we in vredesnaam door met matching?’

Eenzijdig

De kritiek van de VVD-woordvoerder sluit aan bij de opstelling van de MBO Raad. Aan de vooravond van het Kamerdebat uitte de belangenbehartiger van de mbo-scholen ook kritiek op het plan van de minister. Volgens de MBO Raad legt Dijkgraaf de verantwoordelijkheid om stagediscriminatie tegen te gaan eenzijdig bij de scholen: ‘Stagediscriminatie uitbannen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Die verantwoordelijkheid wordt nu te veel gelegd bij alleen de scholen’, aldus Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.

Integratie

Ook andere Kamerleden uitten zich kritisch over het plan voor stagematching. Volgens Harry van der Molen (CDA) legt de minister de bal te veel bij de scholen. Bovendien vreest Van der Molen dat leerbedrijven niet enthousiast zijn over het plan: ‘Hoe gaat de minister het bedrijfsleven meekrijgen, it takes to to tango.’ Harm Beertema (PVV) denkt dat de minister het probleem van stagediscriminatie te groot maakt. Hij betwijfelt of er sprake is van structurele discriminatie. De PVV-woordvoerder wijdt de problemen eerder aan een tekortschietende integratie: ‘We kunnen bedrijven niet dwingen stagiaires aan te nemen die alleen maar beschikken over straatcultuur. In plaats van werkgevers discriminatie te verwijten kunnen we beter keihard inzetten op integratie.’

Stagepact

Naast kritiek was er in de Kamer ook veel steun voor het plan van minister Dijkgraaf. Het is de ambitie van de minister om in een stagepact de afspraken over het tegengaan van stagediscriminatie vast te leggen. Bij dat stagepact betrekt hij ook scholen en leerbedrijven. Dijkgraaf hoopt het plan voor stagematching vanaf komend schooljaar te kunnen invoeren.

Het Kamerdebat over mbo wordt woensdag 16 november voortgezet

Lees ook: Dijkgraaf wil stagediscriminatie ‘keihard’ aanpakken