VVD wil faillissement ROC Leiden

De VVD pleit voor een faillissement van ROC Leiden. Volgens Anne-Will Lucas kan de overheid niet altijd falende scholen te hulp schieten. De cultuur van grootheidswaanzin moet volgens haar nu eens aangepakt worden.

Voor Anne-Wil Lucas is het voor de toekomst van de mbo-sector als geheel van belang dat scholen failliet kunnen gaan. Het moet bestuurders duidelijk zijn dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor verkeerd beleid. Rond ROC Leiden wil zij daarom de ultieme consequentie trekken: een gecontroleerd faillissement. ‘Als we nu niet laten zien dat het menens is, verandert er nooit wat. De cultuur van grootheidswaanzin moet aangepakt worden.’ Volgens Lucas is het goed mogelijk dat andere mbo-scholen in de regio het onderwijs aan de 9.000 studenten overnemen.

Gecontroleerd faillissement
De optie van een ‘gecontroleerd faillissement’ krijgt de steun van een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer, waaronder de PVV en het CDA. Andere partijen, zoals D66 en SP, twijfelen nog. Steun krijgt minister Bussemaker op dit moment alleen van haar eigen fractie. PvdA-woordvoerder Tanja Jadnanansing wil niet dat studenten en docenten de dupe worden van falende bestuurders. De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs liet in een brief aan de Tweede Kamer weten weinig hoop te hebben op een succesvolle doorstart van ROC Leiden. De studenten pleiten wel voor snelle duidelijkheid en een diplomagarantie voor studenten. Ook willen zij dat studentenraden worden meegenomen in de keuze voor de toekomst.

Zuiver
In haar reactie gaf minister Bussemaker aan te begrijpen dat Kamerleden een faillissement als serieuze optie zien. Het is volgens haar ‘de meest zuivere optie’. Toch kiest zij voor een doorstart, omdat alleen op die manier de continuïteit van onderwijs te garanderen is. Op termijn wil zij meer samenwerking met het ID College, waarbij klein binnen groot georganiseerd moet worden. Dankzij de voorgenomen financiële impuls (maximaal € 40 miljoen) kan ROC Leiden de onderwijskwaliteit op korte termijn verbeteren.

Het debat wordt vanavond om 18.30 uur voortgezet.