VVD wil financiële prikkels voor tekortstudies

Om jongeren te stimuleren te kiezen voor een studie in tekortsectoren als techniek en zorg, wil de VVD financiële prikkels invoeren. Dat staat te lezen in het uitgelekte formatiedocument van VVD en CDA.

Binnen de VVD bestaat al langer de wens om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De liberalen storen zich eraan dat veel jongeren kiezen voor studierichtingen die opleiden voor beroepen waar weinig vraag naar is. En dat terwijl er tegelijkertijd sectoren zijn die kampen met grote personeelstekorten, zoals de techniek. Het regeerakkoord van 2017 bevatte al de ambitie om strengere eisen te stellen aan studies met een magere baankans. De afgelopen vier jaar is het kabinet er echter niet in geslaagd hier stappen in te zetten. Zie onze eerdere evaluatie van het kabinet-Rutte III.

Klaarstomen

Ook in het nieuwe regeerakkoord wil de VVD dus dit beleidsvoornemen opnemen. In het uitgelekte formatiedocument, opgesteld door VVD en CDA, is opgenomen dat de VVD een verbetering van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en de arbeidsmarkt wil: ‘Goed werkende financiële prikkels moeten opleidingen stimuleren mensen klaar te stomen voor sectoren waar tekorten zijn.’

Dramatisch

Ook bij de behandeling van de onderwijsbegroting vroeg de VVD deze week aandacht voor tekortstudies. Woordvoerder Hatte van der Woude constateerde in haar bijdrage dat het onderwijs er niet in slaagt een mix van afgestudeerden af te leveren die de arbeidsmarkt nodig heeft: ‘De instroom in mbo 4-techniek is dramatisch. Al eerder is gebleken dat jongeren vaak kiezen voor mbo-economisch of mbo-administratief en dan uitvallen, of later niet goed terechtkomen.’ Van der Woude wil daarom scherpere eisen stellen aan de doelmatigheid van opleidingen in het mbo.

Fixus

Minister Van Engelshoven, die vermoedelijk haar laatste onderwijsbegroting verdedigde, gaf in haar reactie aan weinig te zien in de invoering van een numerus fixus voor opleidingen met een slechte baankans: ‘Ik geloof niet in een numerus fixus voor een aantal studies, omdat mensen dan wel naar die tekortvakken zouden gaan. Zo werkt dat niet. Als je een fixus zet op zo’n studie dan gaan studenten naar het meest aanverwante vak. Ze gaan dan niet noodzakelijkerwijs naar dat tekortvak, waar je mensen wel naartoe zou willen zien gaan.’ Volgens Van Engelshoven moeten er andere instrumenten worden ingezet om tekortsectoren aantrekkelijk te maken: ‘Het bedrijfsleven zelf heeft daarin ook een rol door te zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving en door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden.’