VVD wil nieuw mbo-bestel

Pleiten voor een stelselwijziging in het onderwijs is vloeken in de kerk. Toch deed Anne-Wil Lucas, Tweede-Kamerlid voor de VVD, dit onlangs. ‘Je moet de vraag durven stellen of het experiment roc wel werkt.’

In navolging van minister Bussemaker maakte Anne-Wil Lucas de afgelopen maanden een mbo-tour door Nederland. Op haar reis zag ze veel mooie projecten. Maar ze schrok ook: want veel van deze mooie opleidingen bleken uiteindelijk ‘pilots’ te zijn, die formeel niet passen in het systeem.

Flexibel
Volgens Lucas is het mbo-stelsel niet geschikt voor de dynamische wereld van de 21e eeuw: ‘De huidige arbeidsmarkt is dynamisch en vraagt om flexibel beroepsonderwijs. Een systeem van landelijk vastgestelde kwalificatiedossiers past niet goed meer bij deze dynamische arbeidsmarkt. Er is nu zeven jaar gewerkt aan een herziening van de kwalificatiedossiers, het eindresultaat is ongetwijfeld een verbetering. Maar we zijn er nog niet. We zijn het aan de leerlingen verplicht het mbo echt toekomstbestendig te maken.’

Fundamentele wijziging
Lucas stelt ook vraagtekens bij wat genoemd wordt ‘de brede maatschappelijke opdracht’ van mbo-scholen. ‘Je moet je afvragen of we van scholen niet te veel vragen. Een mbo-school moet leerlingen voorbereiden op de doorstroom naar het hbo, moet werken aan excellent vakmanschap en moet onderwijs verzorgen voor een groep zeer kwetsbare leerlingen. Je moet de vraag durven stellen of het experiment van het roc, waarbij onder één koepel al deze verschillende niveaus zijn ondergebracht, wel werkt. Is het goed voor zulke diverse groepen leerlingen om op één school te zitten?’ De vraag stellen is hem beantwoorden: volgens Lucas is het tijd voor een fundamentele wijziging van het mbo-bestel.

Lees het volledige interview met Anne-Wil Lucas in de MBO krant die maandag verschijnt: MBOkrant 34-pag3