Wat betekent het studievoorschot voor het mbo?

Vanaf 1 september geldt de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Dat deze wet voor het mbo weinig gevolgen heeft, is tamelijk onbekend.

In tegenstelling tot studenten in het hoger onderwijs (hbo, universiteit) behouden de mbo-studenten die recht hebben op studiefinanciering (studenten die ouder zijn dan 18 jaar) gewoon hun basisbeurs. Uit onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat de helft van de mbo-4 studenten denkt dat de basisbeurs ook in het mbo verdwijnt! Om dit soort misverstanden te voorkomen, wil het ministerie de voorlichting over het nieuwe leenstelsel intensiveren. Ook de mbo-scholen worden opgeroepen hun leerlingen goed te informeren over de nieuwe regels.

Expertise
Volgens minister Bussemaker kunnen mbo-scholen op tal van manieren iets doen aan de kennisachterstand van hun leerlingen over de studiefinanciering. Bijvoorbeeld door hier aandacht aan te besteden in de lessen over burgerschap, of bij bijeenkomsten over loopbaanoriëntatie en studiekeuze. Ook kunnen scholen gebruikmaken van de expertise van deskundige organisaties als DUO.

Schoolkosten
Tegelijkertijd vraagt Stichting Leergeld om aandacht voor de hoge schoolkosten die sommige mbo-scholen in rekening brengen. Volgens Leergeld zijn bedragen die boven de € 1.000 uitkomen, geen uitzondering. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor een verplichte laptop of andere leermiddelen, zonder welke de studie niet gevolgd kan worden. Voorheen konden ouders tot maximaal € 600 een beroep doen op een tegemoetkoming in de studiekosten. Stichting Leergeld is bezorgd dat dit soort hoge kosten een barrière worden voor kinderen met minder draagkrachtige ouders. Zeker voor leerplichtige kinderen zouden dergelijke hoge studiekosten niet mogelijk moeten zijn, volgens Leergeld.

Scalda
Het beeld dat Stichting Leergeld schetst, wordt bevestigd door Scalda. Daarom biedt de Zeeuwse mbo-school ook afbetalingsregelingen aan. Verder zegt Scalda elk jaar scherp te kijken naar verplichte schoolkosten. Nieuw is de Scalda Studie Shop. In deze online service staat wat je voor je studie nodig hebt en hoe je gespreid kunt betalen.