Wat heb jij nodig voor goed onderwijs?

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) start een campagne waarin docenten en instructeurs worden opgeroepen van zich te laten horen over hún mbo-onderwijs. Opleiden is vakwerk, het is belangrijk dat opleiders hier zelf invloed op uitoefenen.

Via de campagne wil de beroepsvereniging tot een ‘MBO Manifest’ komen met de belangrijkste wensen van docenten om het mbo-onderwijs te verbeteren. De komende weken inventariseert de beroepsvereniging op diverse plekken welke punten mbo-opleiders belangrijk vinden: wat hebben zij nodig om nog beter onderwijs te geven? Het kan gaan om wetgeving en landelijk onderwijsbeleid, maar ook over de dagelijkse lespraktijk. De inventarisatie gebeurt onder meer bij MBO City en op de scholen zelf. Ook kan iedereen via deze link zijn (of haar) bijdrage leveren.

Manifest
Het MBO Manifest, met daarin de tien belangrijkste punten, wordt in februari bekendgemaakt. Voor het inventariseren van de speerpunten en het bekendmaken van het manifest worden diverse (online) media ingezet en zal ook de medewerking worden gevraagd van de mbo-scholen.

De BVMBO is de beroepsvereniging van opleiders (docenten en onderwijsondersteuners) in het mbo. De beroepsvereniging wil goed middelbaar beroepsonderwijs mogelijk maken dat aansluit op de wensen en behoeften van studenten en samenleving, voor nu en in de toekomst. Lees meer op www.bvmbo.nl.

Foto: Claudia Otten