Wat kan het NLQF betekenen voor het mbo?

Het kwalificatieraamwerk NLQF bevat een inschaling van alle bekostigde mbo-opleidingen. Het contractonderwijs dat mbo-scholen verzorgen heeft niet zo’n automatische inschaling. In een webinar wordt dieper ingegaan op het nut van zo’n NLQF-inschaling.

In een live webinar op maandag 19 april 2021 gaat het Nederlands coördinatiepunt NLQF dieper in op nut en noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Het webinar is specifiek gericht op de contractpoten van mbo-scholen en hogescholen. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kunnen scholen meer duidelijkheid geven over het niveau van het aangeboden onderwijs. Werknemers en werkgevers weten dan waar een diploma of certificaat voor staat.

Flexibel aanbod

Steeds meer mbo-scholen willen het mogelijk maken dat volwassenen delen van opleidingen kunnen volgen. Daarbij kan het NLQF een nuttig instrument zijn, omdat zo duidelijk is welk niveau een opleiding heeft. In het webinar vertellen de medewerkers van het coördinatiepunt NLQF hoe een en ander in zijn werk gaat. Ook vertelt een medewerker van het Instituut voor Verpleegkundige Studies (Hogeschool Utrecht) over de inschaling van de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op NLQF-niveau 6. Wat kwam daarbij kijken en wat levert het op?

Aanmelding kan via het dit formulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.