Webinar Entree: vol energie en beweging

De uitgestelde conferentie van de bedrijfstakgroep (btg) Entree vond in de vorm van een interactief webinar plaats vanuit een professionele studio in Apeldoorn. Zo’n 200 online aanwezigen kregen een afwisselend programma voorgeschoteld.

Dagvoorzitter Martijn Kool, vice-voorzitter van de btg Entree en directeur Entree van het RegioCollege, sprak in zijn openingswoord de hoop uit dat de online bijeenkomst ondanks de afstand toch ‘vol energie en beweging’ zou zijn. Om deze hoop kracht bij te zetten hadden alle deelnemers vooraf een heus springtouw ontvangen. Ook de zeven gasten die aanwezig waren in de studio in Apeldoorn. De bijeenkomst, oorspronkelijk gepland voor april, vond nu grotendeels online plaats. Naast de spaarzame aanwezigen in de studio, zorgvuldig op ruime afstand geplaatst, woonden zo’n 200 belangstellenden het programma op afstand bij. Dankzij de inzet van meerdere camera’s kregen de deelnemers thuis een prima blik op het afwisselende programma.

Theater

De dag begon met een optreden van theatergroep Playback. Acteurs speelden diverse realistische situaties na: een gesprek tussen twee jongeren over de mogelijkheden van een entreeopleiding, een intakegesprek van een jongere op school en een begeleidingsgesprek tussen een entree student en een studieloopbaanbegeleider. Na iedere scène konden de aanwezigen in gesprek over de situaties, die algemeen als zeer herkenbaar werden ervaren. Ook de thuiskijkers konden hun steentje bijdragen, door in de chat vragen te stellen en door enquêtevragen te beantwoorden. Met soms duidelijke uitkomsten: zo is zo’n 90% van de aanwezigen van mening dat de school er bij de hulp aan kwetsbare jongeren te vaak alleen voor staat.

Privacy

Na de pauze was het woord aan een juridisch specialist: Jolanda van Boven, naar eigen zeggen ‘fan van de AVG’. In een energieke en doorwrochte presentatie gaf zij een inkijkje in de wondere wereld van de bescherming van persoonsgegevens. Welke data mag je als school delen met partners als de gemeente? Volgens Van Boven is cruciaal dat je bij het delen van gegevens in het oog houdt welk doel je voor ogen hebt, bijvoorbeeld een goede schoolloopbaan. Volgens Van Boven gaat het niet zozeer over de ‘privacy’, alswel over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Superschool

De dag werd afgesloten door een bevlogen presentatie van Erik van ’t Zelfde. Hij vertelde over de manier waarop hij als directeur van een ‘zwakke’ school in Rotterdam-Zuid in enkele jaren ‘een superschool’ maakte. Volgens Van ’t Zelfde groeien honderdduizenden kinderen in Nederland in armoede op, een nieuwsfeit waarmee volgens hem het journaal dagelijks zou moeten openen. Met een Rotterdamse no-nonsense aanpak zijn jongeren vaak het beste geholpen.

Het interactieve webinar ‘Entree blijft in beweging’ werd georganiseerd door de bedrijfstakgroep Entree en geproduceerd door de MBO Academie. Klik voor meer activiteiten van de MBO Academie hier.

(Foto: Erik van ’t Zelfde)