Welke factoren bepalen het succes van onderwijsteams?

Opleidingsteams in het mbo werken dagelijks aan de kwaliteit van hun onderwijs. Wat maakt dat teams hierin succesvol zijn? Uit onderzoek komen zes cruciale factoren naar voren.

Kenmerkend voor het mbo is de grote rol van onderwijsteams. Voor deze teams is het niet altijd eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Hoe kunnen mbo-scholen opleidingsteams optimaal ondersteunen bij het werken aan onderwijsverbetering? Die vraag stond centraal in een onderzoek, dat werd opgezet en uitgevoerd door een consortium van mbo-scholen en onderzoeksinstituten.

Zes factoren

Uit het onderzoek komt naar voren dat zes factoren van belang zijn. Zo blijkt cruciaal te zijn in hoeverre teams door de school worden ondersteund in hun werk. Ook het leiderschapsklimaat blijkt zeer relevant te zijn. Andere factoren zijn de samenwerkingscondities, de kwaliteit van de samenwerking, de teameffectiviteit en de onderwijspraktijk. Scholen doen er goed aan aandacht te besteden aan deze factoren. De factoren geven volgens het onderzoek leidinggevenden in mbo-scholen grip op het functioneren van onderwijsteams.

Het ideale team

Volgens het onderzoek zijn er ook kenmerken te benoemen van ‘het ideale team’. Zo moet de gemiddelde leeftijd van het team niet te hoog zijn, maximaal 60% van de teamleden is ouder dan 45 jaar. Ook moet het team heterogeen zijn: niet te veel teamleden moeten dezelfde rollen en taken uitvoeren. Ook moet er een goede mix zijn van nieuwe en ervaren medewerkers.

Netwerkbijeenkomst

Op 1 juli organiseert CINOP een netwerkbijeenkomst over teams en onderwijskwaliteit. Naast het delen van inzichten uit het onderzoek ga je met collega’s de inzichten vertalen naar een aanpak voor het versterken van de teams. Geef je leiding aan teams? Of ben je vanuit directie, HR of O&K betrokken? Dan ben je van harte welkom. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden kan hier.

Het onderzoeksrapport Samenwerken aan Onderwijskwaliteit kun je hier downloaden.