Werkgevers willen erkenning deelopleidingen

Om de ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van werknemers te bevorderen is erkenning van deelcertificaten belangrijk. Werkgevers in de sectoren zorg en techniek roepen de minister op hier snel werk van te maken.

Tijdens de conferentie ‘Flexibel onderwijs voor volwassenen’ waren de aanwezigen het er snel over eens: het werken met certificeerbare leereenheden kan de mobiliteit van werknemers sterk bevorderen. Uit diverse pilots is de afgelopen periode gebleken dat deelcertificaten zowel voor werknemers als werkgevers nuttig zijn. In de huidige arbeidsmarkt moeten werknemers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Flexibiliteit is daarbij belangrijk, het gaat allang niet alleen om het behalen van diploma’s. Werknemers hebben baat bij een goede EVC-systematiek, om op de werkplek verworven competenties te erkennen. Ook het werken met deelcertificaten ondersteunt de arbeidsmobiliteit.

Aan de slag
Uit de pilots is onder andere gebleken dat de nieuwe kwalificatiedossiers veelal prima zijn op te delen in ECVET-eenheden. Volgens Hans Timmerman van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is het cruciaal dat deze eenheden snel landelijke erkenning krijgen. Als werknemers onderdelen van een kwalificatiedossier in hapklare brokken kunnen behalen, kunnen zij laten zien welke competenties en vaardigheden zij hebben. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers riepen het ministerie op snel werk te maken van de erkenning van deelcertificaten. Gertrud van Erp had een duidelijke oproep: ‘We moeten de gelederen sluiten en aan de slag!’

Drie instrumenten
Tijdens de conferentie werd duidelijk dat drie arbeidsmarktinstrumenten in hun samenhang de ontwikkeling van werknemers kunnen ondersteunen. Via de systematiek van EVC kunnen werknemers de vaardigheden en competenties die zij in hun werkend leven hebben verworven valideren. Dankzij ECVET, waarbij leereenheden beschreven worden op basis van leeropbrengsten, kunnen werknemers certificaten of deelkwalificaties behalen. Via het nationaal kwalificatiekader NLQF kan het niveau van de kwalificatie onafhankelijk bepaald worden. Deze drie arbeidsmarktinstrumenten vormen, zo bleek tijdens de conferentie, in hun samenhang een krachtig hulpmiddel voor werknemers en werkgevers om permanente ontwikkeling mogelijk te maken. De afgelopen periode hebben werkgevers, werknemers, opleiders en de overheid in een aantal pilots ervaring opgedaan met de werking van deze instrumenten in de praktijk. Het is volgens de aanwezigen nu tijd om de instrumenten breder te gaan inzetten.