Werkloosheid onder schoolverlaters zet daling in

Licht aan het einde van de tunnel: de werkloosheid onder mbo-gediplomeerden stijgt niet meer. Een belangrijke trendbreuk, want sinds 2008 was de werkloosheid onder jongeren met een mbo-diploma voortdurend gestegen.

Het Maastrichtse onderzoekscentrum ROA voert jaarlijks onderzoek uit naar de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. Hierbij onderzoekt men onder andere of jongeren anderhalf jaar na het behalen van hun diploma een baan hebben. Vlak voor het begin van de economische crisis, in 2007, was de werkloosheid onder schoolverlaters erg laag. Van de jongeren met een diploma op mbo-4 niveau was het werkloosheidspercentage toen slechts 2%! Onder hbo-gediplomeerden was het percentage toen iets hoger: 3%.

Crisis
Sinds het begin van de crisis in 2008 is het percentage werklozen onder de mbo-gediplomeerden geleidelijk opgelopen tot in 2013 voor mbo-4 gediplomeerden 9%. Aan deze stijging is nu een eind gekomen, het werkloosheidspercentage voor mbo-4 bleef staan op 9%. Voor jongeren met een mbo-3 diploma is het werkloosheidspercentage zelfs al gedaald, van 13% in 2013 naar 11% in 2014. Ook onder hbo-gediplomeerden daalde het werkloosheidspercentage, van 8 naar 7%. De positie van jongeren met een mbo-2 diploma blijft echter moeilijk: het werkloosheidspercentage onder deze groep nam het afgelopen jaar verder toe van 18 tot 21%. Al vaker is de conclusie getrokken dat een mbo-2 diploma steeds minder kans op werk biedt.

Tevredenheid
Opvallend is dat een grote meerderheid van de studenten tevreden blijft over de gekozen opleiding. Een kleine 80% van de schoolverlaters zou achteraf bezien dezelfde studie kiezen. Dit percentage varieert de laatste tien jaar voor zowel mbo als hbo tussen de 77 en 82%.

Het rapport ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014’ is hier te vinden.