Werkplaatsen ‘ict en leren’ en ‘burgerschap’ toegewezen

In het mbo worden binnenkort twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek gestart, met ‘burgerschap’ en ‘ict en leren’ als thema’s. Het zijn de eerste werkplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs, in het primair en voortgezet onderwijs bestaan ze al sinds 2015.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wil met de werkplaatsen onderwijsonderzoek een duurzaam samenwerkingsverband tot stand brengen tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen en daarmee tegelijkertijd de onderwijspraktijk een kwaliteitsinjectie geven. De deelnemende organisaties aan een werkplaats deden in hun aanvraag uit de doeken waar ze onderzoek naar wilden doen en hoe ze het wilden opzetten. Vooraf was al bepaald dat ‘burgerschap’ en ‘ict en leren’ de twee thema’s zouden zijn voor de werkplaatsen. Consortia konden tot 17 april een aanvraag indienen, onlangs werd bekend welke twee onderzoeksvoorstellen hun ideeën mogen uitvoeren.

Kritisch denken

Voor het thema Burgerschap werd ‘Democratisering van kritisch denken’ gehonoreerd. Projectleider is dr. Laurence Guérin, onder andere practor bij het ROC van Twente. In samenwerking met ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen wil zij burgerschapsvorming, kritisch denken – waarover in de mbo-praktijk handelingsverlegenheid bestaat – en bildung gaan verbinden met de beroepsvoorbereiding, via onder andere professionaliseringsactiviteiten. Zowel mbo-docenten als mbo-studenten zullen hieraan gaan werken, ondersteund door onderzoekers en lerarenopleiders. Zo moet ook een permanente professionele leergemeenschap ontstaan, van waaruit kennis over leerstrategieën en meetinstrumenten beschikbaar komt en ook wordt doorontwikkeld.

Zelfregulatie en autonomie

Het tweede project, ‘Gepersonaliseerd leren met ict’, staat onder leiding van drs. John Schobben, bestuursadviseur ROC de Leijgraaf. Hij gaat, in samenwerking met Universiteit Tilburg en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in multidisciplinaire designteams (van docenten en studenten tot experts, onderzoekers en lerarenopleiders) leerarrangementen ontwerpen en onderzoeken, voor gepersonaliseerd leren met ict. Centraal in het onderzoek staan onder andere de ict-competenties van de mbo-docenten en de competenties van studenten voor zelfregulatie, autonomie en ict. Leerarrangementen die veelbelovend lijken, worden breed geïmplementeerd en grondig onderzocht in deelnemende ROC’s en daarbuiten. Het project wil hierbij werken volgens de methodiek van de iXperium designteams.

Start

De werkplaatsen gaan binnenkort van start – burgerschap op 17 september, ict op 1 oktober – en zullen twee jaar gaan duren, met een mogelijk vervolg van nogmaals twee jaar. Voor elk project stelt het ministerie van OCW via NRO € 400.000 beschikbaar. Afgesproken is verder dat de samenwerkende organisaties in de consortia ook elk een bijdrage leveren aan het project. Dat kan in de vorm van een materiële of personele bijdrage, of beiden.

Een samenvatting van de oorspronkelijke aanvraag van ‘Democratisering van kritisch denken’ kunt u hier vinden

Een samenvatting van de oorspronkelijke aanvraag van ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ kunt u hier vinden