Werkweek van start

Tot donderdag 25 september vinden in heel het land activiteiten plaats in het kader van de WerkWeek, een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Scholen, bedrijven, gemeenten, UWV, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers en natuurlijk ook jongeren zelf organiseren activiteiten om de kansen van jongeren op werk te vergroten.

Nederland kampt met een hoge jeugdwerkloosheid: circa 122.000 jongeren zitten zonder baan. De Rijksoverheid investeert tot 2015 € 50 miljoen om meer jongeren aan het werk te krijgen. Als ambassadeur jeugdwerkloosheid stimuleert Mirjam Sterk de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en het onderwijs bij het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. Een van de initiatieven die de ambassadeur hiervoor onderneemt is de WerkWeek.

Matching
De WerkWeek vindt bewust in september plaats. In deze maand gaan veel jongeren op zoek naar een baan, terwijl bedrijven juist veel vacatures hebben. Dit is dus de uitgelezen tijd om de aanpak van jeugdwerkloosheid een extra impuls te geven, vindt Mirjam Sterk. Dit gebeurt door allerlei extra ‘vraag & aanbod’-initiatieven te organiseren, zoals ontbijtsessies tussen werkgevers en werkzoekende jongeren en matchingevents. Verder worden er deze week concrete afspraken gemaakt en convenanten gesloten om de jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken.

Minister Lodewijk Asscher (SZW), minister Jet Bussemaker (OCW) en Mirjam Sterk geven vandaag op het Plein in Den Haag het startschot voor de WerkWeek. Kort daarna is er al direct een activiteit specifiek voor mbo’ers: er is een matchingsevenement voor jongeren uit de regio Den Haag, Leiden en Zoetermeer die op zoek zijn naar een BBL-leerbaan.

Slotstuk van de WerkWeek is de Wethoudersbijeenkomst, waarop de wethouders jeugdwerkloosheid en onderwijs uit de regio’s met Mirjam Sterk, minister Asscher en minister Bussemaker in gesprek over: ‘Hoe bereik en activeer je jongeren?’, ‘Welke aanpak werkt wel en welke niet?’, en ‘Wat zijn de ervaringen van de aanwezige bestuurders?’

Meer informatie: hier.