Wetsvoorstel voor verplicht lerarenregister

Het wetsvoorstel voor het Lerarenregister is opengesteld voor internetconsultatie. Het ministerie van Onderwijs is in het bijzonder benieuwd naar de consequenties van het register voor het mbo.

Het ministerie wil dat alle leraren vanaf 2017 voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen en dat zij gestructureerd werken aan nascholing. De concept ‘Wet op het lerarenregister’ bevat ook een omschrijving van het beroep van leraar. Zo is duidelijk op welke onderwijsgevenden in de school de genoemde vereisten betrekking hebben. Ook wordt hiermee gemarkeerd dat de leraren voor hun beroepsuitoefening voldoende zeggenschap toekomt. Leraren hebben immers de grote verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs, waarbij een beroep wordt gedaan op hun professionele kwaliteiten. Met deze wettelijke verankering krijgen leraren enerzijds de ruimte om te handelen op basis van deze professionele kwaliteiten en leggen zij daar anderzijds via het register ook verantwoording over af.

Professionele ontwikkeling
Deze drie onderling samenhangende componenten – registratie & nascholing, omschrijving van het beroep, professionele ruimte – worden gezien als een middel om de professionele ontwikkeling door leraren op een hoger plan te tillen, zodat de beroepskwaliteit van leraren toeneemt en daarmee de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen en studenten verbetert.

Het mbo
In de internetconsultatie wordt expliciet aandacht gevraagd voor de positie van zij-instromers in het mbo. Anders dan in het po en het vo maakt het mbo veelal gebruik van docenten die hun ervaring in de beroepspraktijk hebben opgedaan. Het vakmanschap van deze zij-instromers is voor het mbo van groot belang. Het ministerie wil graag weten op welke manier deze mbo-docenten een plek in het register kunnen krijgen.

Reacties op de internetconsultatie zijn mogelijk tot 26 februari, zie hier.