Wettelijke basis voor NLQF

Het Nederlands Kwalificatiekader NLQF krijgt een wettelijke basis. Volgens de wet moeten alle diploma’s (vo, mbo, ho) voortaan een NLQF-niveau vermelden.

Het Nederlands Kwalificatiekader NLQF is gerelateerd aan het ‘European Qualifications Framework for Life Long Learning’, het zogenaamde EQF. In 2008 is dit Europese raamwerk vastgesteld en hebben alle lidstaten toegezegd een hieraan gerelateerd nationaal kwalificatiekader te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel hiervan is om op Europees niveau helderheid te scheppen over het niveau van opleidingen, om zo het ontstaan van één Europese arbeidsmarkt te bevorderen. Dit alles moet het ontstaan van een kenniseconomie die kan concurreren op internationaal niveau ondersteunen.

Acht niveaus
Het EQF onderscheidt acht globale niveaus. Het hoogste niveau is dat van de gepromoveerde wetenschapper of de medisch specialist. Niveau 7 is de ‘master’ en niveau 6 de ‘bachelor’. De mbo 4-kwalificatie is ingeschaald op niveau 4, evenals het vwo-diploma en het havo-diploma. Het laagste niveau is dat van de entreeopleiding (mbo 1). Volgens de wet zullen op alle diploma’s voortaan de NLQF-niveaus vermeld moeten worden.

Inschalen
Ook private opleidingen kunnen ingeschaald worden volgens het NLQF. Zo’n inschaling kan positieve effecten hebben op de transparantie van de onderwijsmarkt voor werkgevers, werknemers en burgers. Het inschalen gebeurt op dit moment door het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF. De verwachting is dat in de toekomst de NLQF-inschaling steeds belangrijker gaat worden.

Klik hier om het wetsvoorstel te lezen.