Wie verdient de Orange Carpet Award 2015?

Op donderdag 12 maart 2015 wordt de Orange Carpet Award voor de zevende keer uitgereikt. Ook initiatieven uit het mbo dingen dit jaar mee naar deze prijs voor internationalisering.

De afgelopen jaren was de Orange Carpet Award een beloning voor goede initiatieven ter bevordering van internationalisering in het hoger onderwijs. Met ingang van 2015 kunnen ook initiatieven uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in aanmerking komen: er worden prijzen per sector uitgereikt.

Criteria
Voor de award kan een instelling, organisatieonderdeel, project of persoon in aanmerking komen. Daarbij gelden de volgende criteria.
• Bevordert inkomende of uitgaande mobiliteit.
• Zoekt verbinding tussen vier onderwijssectoren (primair-, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs).
• Bevordert binding van internationale studenten met Nederland.
• Integreert de internationalisering in het onderwijscurriculum.
• Bevordert het gebruik van vreemde talen.
Bovendien is het initiatief bewezen succesvol, innovatief, een inspiratie voor andere instellingen en van toegevoegde waarde voor het huidige internationaliseringbeleid.

Nominaties
De nominaties voor het mbo zijn hier te zien. Op 12 maart vindt de prijsuitreiking plaats.