Wie wordt de nieuwe mbo-docent van het jaar?

De drie finalisten voor de verkiezing ‘mbo-docent van het jaar’ hebben zich gisteren gepresenteerd: Roxanne van den Boogaard (Helicon), Lotte Tunnissen (ROC Nijmegen) en Merel Brugman (ROC A12). De winnaar wordt bekend gemaakt op de slotdag van het Lerarencongres.

Ieder jaar organiseert de Onderwijscoöperatie de verkiezing Leraar van het Jaar. Hiermee wil deze vereniging voor, van en door leraren de kwaliteiten van leraren in het basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld brengen. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven gaan en die anderen weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren en voor de beroepsgroep als geheel.

Finalisten
Ook dit jaar strijden drie mbo-docenten om de felbegeerde titel ‘Mbo-leraar van het Jaar: Roxanne van den Boogaard van Helicon Opleidingen MBO (Geldermalsen), Lotte Tunnissen van ROC Nijmegen de Maasvallei (Boxmeer) en Merel Brugman van ROC A12 (Velp). Zij werden door een beroepsjury verkozen boven zeven andere genomineerden. Op maandag 26 september gaf het drietal een presentatie op de zogeheten vakjurydag, waarbij mensen uit de sectorraden, vakbonden en andere belangenbehartigers, de genomineerden uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs beoordeelden. De vakjury heeft hen ook geïnterviewd. De uiteindelijke winnaars in de vier categorieën worden bekend gemaakt op 8 oktober 2016, tijdens het Lerarencongres, bij ROC Midden Nederland in Amersfoort.

In de aanloop van deze finale kun je op mbo-today interviews lezen met de kanshebbers voor de titel Leraar van het Jaar (categorie mbo).