Een leraar die jongeren begrijpt

Patrick Woudstra, docent Burgerschap bij de opleiding Detailhandel van het Graafschap College, is één van de drie genomineerde mbo-docenten voor de titel Leraar van het jaar 2014. Wat maakt Patrick tot een bijzondere docent?

Een leraar die betrokken is bij zijn studenten, snapt wat er in jongeren omgaat, goed uitleg kan geven, behulpzaam is en iemand bij wie studenten altijd terecht kunnen. Mooiere complimenten kun je als docent bijna niet krijgen. Voor de studenten van Patrick Woudstra reden genoeg om hem aan te melden voor de verkiezing ‘Mbo-leraar van het jaar 2014’. ‘Erg bijzonder’ noemt Woudstra het dat zijn leerlingen dit voor hem hebben gedaan. ‘Als leraar doe je vaak dingen die jij heel normaal vindt, omdat je vindt dat het bij je werk hoort, maar waardoor studenten juist gaan denken “die is er wel voor ons”.’

Veilig voelen
Ook noemt Woudstra het bijzonder dat hij genomineerd is vanwege zijn manier van lesgeven. ‘Ik vind het van groot belang dat studenten zich veilig voelen in de klas. Dat ze het gevoel hebben open te kunnen praten over welk onderwerp dan ook. Zonder daar op beoordeeld of veroordeeld te worden. Ik probeer de onderwerpen in de les zo aan te bieden dat het aansluit bij hun belevingswereld. Door te luisteren naar wat zij nodig hebben, leer je als docent ook elke dag een beetje bij en kun je ze interesseren voor wat je ze wilt bijbrengen.’

Samenwerken
Kenmerkend voor zijn docentschap is daarnaast zijn vakoverstijgende visie: ‘Het gaat niet om de vraag “Wat wil ik dat de studenten moeten weten?” maar “Wat kan mijn vak bijdragen om onze studenten tot een succes te maken?” In wezen gaat het dan om vakoverstijgende samenwerking: ‘En dat is naar mijn idee wat het mbo onderscheidt en tot een succes maakt. Docenten die over hun vak heen kunnen kijken en gezamenlijk komen tot een curriculum met het toekomstige succes én beroep van hun student voor ogen.’

Sterk team
En het is juist ook die samenwerking die volgens Woudstra een docent tot Leraar van het Jaar maakt: ‘Naar mijn idee kun je dat niet alleen. Om te werken aan een goed contact en een vertrouwensband met de leerlingen, en om hen een duidelijke structuur mee te geven, is een goed op elkaar afgestemd team enorm belangrijk. Door met plezier en op een collegiale manier samen te werken, vormen zij op dit punt ook een voorbeeldfunctie voor de jongeren wat betreft motivatie en werkattitudes.’ En niet alleen de jongeren hebben baat bij een sterk team: ‘Ook voor de (nieuwe) medewerkers zelf is het essentieel dat ze bij het team terecht kunnen om moeilijke momenten te ventileren en bespreken, elkaar te steunen op een lastige dag, goede raad te vragen bij twijfelmomenten en een vlotte uitwisseling van creatieve en constructieve ideeën te garanderen die zowel de positieve als de negatieve gebeurtenissen helpen kaderen.’

Professionele ruimte
Vakoverstijgende samenwerking en het belang van een sterk team vormen zeker thema’s waar Woudstra zich voor gaat inzetten, mocht hij tot Leraar van het Jaar 2014 worden uitgeroepen. Een ander thema waar hij aandacht voor wil vragen is de medezeggenschap van de onderwijsteams binnen het mbo als het gaat om de vraag hoe het onderwijs moet worden vormgegeven. ‘Vaak wordt in discussies de nadruk gelegd op het gebrek aan professionele ruimte van de individuele docent. Waar aan voorbij wordt gegaan is dat deze docent samen met zijn team al een substantiële invloed heeft op het “hoe” van het onderwijs. Het Professioneel Statuut MBO voldoet aan de behoefte om de zeggenschap over het onderwijs bij de onderwijsgevenden te leggen. Maar we moeten constateren dat sinds de invoering van dit Professioneel Statuut in 2009 nog niet alle onderwijsteams deze ruimte (volledig) benutten. Daar zou ik graag verandering in brengen.’

Kijk ook op deze link