Woensdag keuzedelendag?

Een groep docenten en opleidingsmanagers, aangevuld met vertegenwoordigers van SBB en het ministerie van OCW, besprak wat goed gaat met de keuzedelen en wat nog beter kan. ‘Een landelijke keuzedelen-dag, zou dat niet mooi zijn?’

De verplichte examinering van de keuzedelen is weliswaar twee jaar uitgesteld, maar het onderwerp blijft de gemoederen bezighouden. Het is dan ook druk op deze door de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) georganiseerde bijeenkomst. ‘De BVMBO krijgt veel reacties van docenten over de keuzedelen’, vertelt voorzitter Marjolein Held bij de opening. ‘Vandaar dat we, samen met SBB en OCW, deze bijeenkomst hebben georganiseerd. We willen samen met jullie in kaart brengen wat er goed gaat en wat beter kan.’

Potentie
De start is positief: het gros van de aanwezigen onderstreept de potentie van de keuzedelen. ‘Er zitten goede elementen in. Mooi toch dat studenten zich kunnen specialiseren?’, zegt Fedde. ‘Als we stoppen met de keuzedelen, zou ik een flink deel van de achterliggende visie meenemen naar een vervolg.’

De vlag uit
‘Bij ons gaat juist de vlag uit als de keuzedelen morgen afgeschaft worden’, vertelt Hans. ‘Er is bij ons nog niets georganiseerd, niets vastgelegd. We hebben ook weinig contact met teams van andere opleidingen binnen onze school. Een schoolbrede aanpak is moeilijk, met al die verschillende disciplines.’ Op sommige opleidingen valt er overigens niet veel te kiezen. Er zijn weliswaar meer dan 1.000 keuzedelen ontwikkeld, maar soms heeft een student de keuze uit slechts uit drie keuzedelen, waarvan hij er twee moet volgen.

Bbl-problematiek
Andere scholen blijken al verder te zijn. Eric vertelt dat op zijn school de al langer bestaande ‘minoren’ zijn omgekat tot 13 keuzedelen. Dat blijkt met name voor bol-opleidingen goed te werken. ‘Een minor duurde 10 weken, nu staat er 240 uur voor’, aldus Eric. ‘Dat is nog wel te organiseren. Bij de bbl ligt dit een stuk lastiger. Vooral als je 32 uur in de week in loondienst bent en daarnaast een avondopleiding volgt. ‘Je krijgt geen loon van je baas om keuzedelen te volgen’, zo stelt een van de aanwezigen.

Keuzedelendag
Het woord ‘organiseerbaarheid’ komt vaak terug. Zo is het voor veel studenten lastig als er besloten wordt een bepaald keuzedeel op een vaste locatie te houden. Naast een vaste locatie kiezen sommige scholen ook voor een vaste dag voor de keuzedelen. Hoe meer opleidingen hieraan meedoen, hoe beter het te organiseren is. ‘Een landelijke keuzedelen-woensdag, zou dat niet mooi zijn?’, stelt iemand. Er klinkt gelach, maar er zijn ook instemmende geluiden.

Wat zijn de regels?
Al pratend komen de deelnemers ook tot gerichte vragen aan de vertegenwoordigers van OCW en SBB. Bijvoorbeeld: kan een student ook in een stage aan een keuzedeel werken? Dergelijke vragen worden snel van antwoord voorzien (ja, mits het in een examenopdracht kan). De regels rondom de keuzedelen blijken aardig wat ruimte te bieden. En veel zaken waar opleidingsteams tegenaan lopen, blijken vooral in het schoolbeleid te zitten. ‘Dus eigenlijk moeten we vooral beter op de hoogte zijn van de regels en bij twijfel vragen stellen’, concludeert Raymon. ‘Misschien moeten we wel een keuzedelencoördinator binnen onze school aanstellen. Al loop je dan wel de kans dat dit een waterhoofdfunctie wordt, omdat een collega deze taak er extra bij mag gaan doen…’

Lees in de komende MBO-krant een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst, inclusief nuttige aanbevelingen.