Wordt (ook) 2019 het jaar van het mbo?

De groene verbouwing waar Nederland voor staat biedt het mbo ongekende kansen. Wordt 2019 ‘het jaar van het mbo’?

Die vraag komt aan de orde in een artikel in het dagblad Trouw. Eerder betoogde Diederik Samsom, nauw betrokken bij het klimaatakkoord, dat de groene verbouwing waar Nederland voor staat moet worden uitgevoerd door vakmensen uit de maakindustrie. Bouwvakkers en installateurs heeft Nederland nodig, en waar zijn die te vinden? ‘Alle ballen op het mbo’, zegt Samsom.

Universiteiten
In het artikel in Trouw komt Theo Rietkerk van Landstede uitgebreid aan het woord. Volgens Rietkerk, voormalig Tweede-Kamerlid voor het CDA, hechten steden te eenzijdig waarde aan de aanwezigheid van universiteiten. Volgens Rietkerk mogen steden als Leeuwarden en Zwolle juist trots zijn op hun mbo-opleidingen.

Betere burgers
Rietkerk legt in het artikel uit dat zijn school niet alleen goed opgeleide vakmensen wil afleveren, maar ook ‘betere burgers’. De school besteedt veel aandacht aan persoonsvorming. De verantwoordelijkheid voor de aarde staat daarbij centraal. Dat sluit naadloos aan bij de groene verbouwing die de komende jaren gaat plaatsvinden. Volgens Rietkerk komen zijn studenten straks in een harde praktijk waarin vooral de vraag wat duurzame maatregelen financieel opleveren centraal staat. ‘Aan onze studenten de opdracht om in die werkelijkheid duurzame oplossingen aan te dragen. Daar moeten ze op persoonlijk vlak wel in worden geschoold, want dat vraagt moed.’

Lees hier het artikel uit Trouw

Lees ook: ‘MBO cruciaal voor het behalen van groene doelen’