YouTubesucces ‘Meneer Megens’

Niet alleen zijn eigen studenten spinnen er garen bij, maar ook buiten ROC Nijmegen worden de in filmpjes verpakte rekenlessen van Dirk Megens (‘Meneer Megens’) volop bekeken. Zijn meest populaire filmpje (over verpleegkundig rekenen) nadert zelfs de magische grens van 100.000 views.

Het succes, dat inmiddels ook door de dagbladen is opgemerkt, startte met een verzoek van een studente Maatschappelijke zorg, die de uitleg van haar docent beter wilde onthouden en toepassen. Dit leverde het eerste filmpje op. Inmiddels staan er tientallen op het YouTube-kanaal ‘Meneer Megens’, die steeds naast uitleg ook laten zien hoe je het geleerde kunt toepassen in je toekomstige beroep. Regelmatig zijn er updates. Zo komen er bij de start van het nieuwe schooljaar 30 nieuwe filmpjes (voor verschillende opleidingen) online. Deze zijn nog professioneler en bovendien geschoten op locatie. Een markt bijvoorbeeld, waar Meneer Megens gaat rekenen met prijzen.

Drie pijlers voor succesvol rekenonderwijs
De YouTube-filmpjes zijn een tastbaar en meetbaar onderdeel van de succesvolle manier waarop Dirk Megens op ROC Nijmegen rekenles geeft. Maar er zijn meerdere pijlers die het succes dragen. In een interview in de MBO●krant (nummer 37) legt Dirk Megens uit hoe hij studenten boven zichzelf uit laat stijgen.

1. Een goede basis ‘Hoewel ik ben opgeleid als docent Economie, geef ik op ROC Nijmegen vrijwel alleen maar rekenlessen. Om het lesgeven in rekenen goed onder de knie te krijgen, heb ik diverse cursussen gevolgd aan het Freudenthal Instituut. Wat ook belangrijk is, is dat ROC Nijmegen de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in rekenen. Zo worden er vier à vijf keer per jaar kenniskringen georganiseerd, waar alle rekendocenten van het ROC bij elkaar komen voor kennisdeling. Verder zijn er rekencoaches aangesteld, die het rekenbewustzijn binnen de teams hebben aangewakkerd. Want ook de praktijkdocenten moeten zich bewust zijn van het belang van rekenen en dit in de praktijk laten zien.’

2. Oefenen, oefenen, oefenen ‘Ik probeer studenten boven zichzelf uit te laten stijgen. Oefenen met rekenen is dan ook erg belangrijk. Ik praat dus niet het hele lesuur vol, maar zorg dat studenten na een korte instructie zelf aan de slag gaan. Daarbij probeer ik te differentiëren. Leerlingen die goed kunnen rekenen, laat ik zelfstandig werken. Studenten die er niet zo goed in zijn, krijgen extra instructies of andere oefeningen. Ook bied ik de lesstof op verschillende manieren aan. De ene student moet het voor zich zien, terwijl de ander dingen voor zichzelf moet opschrijven. Daar moet je dus zeker rekening mee houden tijdens de les.’

3. Enthousiasme ‘Ik wil studenten enthousiast krijgen voor het vak rekenen. Dat gaat al een stuk beter dan een aantal jaar geleden. Studenten weten dat het een vak is dat erbij hoort. En het heeft een plek gekregen binnen de opleiding. Dat is heel mooi, maar we zijn er nog niet. Ik vind namelijk dat rekenen geen verplicht nummertje moet zijn. Daarom probeer ik mijn studenten ervan te doordringen dat goed kunnen rekenen heel belangrijk is als ze straks een baan hebben. Binnen de opleiding Horeca, Brood & Banket kun je dat heel gemakkelijk laten zien. Studenten moeten een recept voor 125 koekjes bijvoorbeeld ook kunnen omrekenen naar een recept voor 350 koekjes of 1.700 koekjes. Wat ook werkt: een mooie bonus in het vooruitzicht stellen. Als studenten een 10 halen voor hun examen, krijgen ze van mij een taart.’