Zes mbo-scholen ontvangen geld voor leven lang ontwikkelen

Vanuit het Groeifonds ontvangen zes mbo-scholen subsidie om het leven lang ontwikkelen te stimuleren. Met de subsidie willen de scholen de eigen organisatie beter geschikt maken voor onderwijs voor volwassenen.

De LLO-Katalysator is bedoeld om scholen in staat te stellen extra onderwijsaanbod te ontwikkelen voor volwassenen die zich willen bijscholen. De aandacht is allereerst gericht op de energiesector. De nu goedgekeurde subsidieaanvragen hebben vooral betrekking op de samenwerking tussen scholen en werkgevers. Veel mbo-scholen worstelen nog met de overgang van initieel onderwijs naar onderwijs voor volwassenen.

Summa

Zo heeft een samenwerkingsverband onder leiding van het Summa College in Eindhoven subsidie gekregen om de ontwikkeling van LLO-programma’s te stimuleren. De school merkt dat het lastig is om te voldoen aan de vraag van werkgevers. Medewerkers zijn nu vooral nog gewend om onderwijs te verzorgen voor jongeren. Via het project wil de school eigen medewerkers verder opleiden, zodat zij beter kunnen voldoen aan de vraag van werkgevers.

LLO-Booster

Ook het Koning Willem 1 College wil met behulp van de subsidie de eigen organisatie professionaliseren. De ambitie van de ‘LLO-Booster’ is om ‘al het onderwijs ‘flexibel en modulair’ te maken. Ook moeten de medewerkers ‘LLO-klaar’ worden gemaakt. De school wil de benodigde competenties in kaart brengen en professionaliseringsprogramma’s opzetten. Voorzitter Jos van Kessel: ‘Om succesvol invulling te geven aan Leven Lang Ontwikkelen is het noodzakelijk om ook naar ontwikkeling van onze eigen organisatie te kijken. Ook wij hebben andere kennis en vaardigheden nodig. De LLO-Booster stelt ons in staat om dit proces versneld op te pakken en duurzaam in de organisatie te borgen.’

Transitie

Minister Dijkgraaf is hoopvol over de projecten. Volgens de minister verdient iedereen een kans om mee te doen in de snel veranderende arbeidsmarkt: ‘Blijven leren en groeien vormen de motor van een innovatieve arbeidsmarkt. Het is geweldig om te zien dat deze projecten niet alleen mogelijkheden bieden om bij te leren en van carrière te veranderen, maar ook bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld.’

Lees hier samenvattingen van de projecten

Lees ook: Groeifonds: grote investeringen in beroepsonderwijs