Zeven nieuwe RIF-projecten goedgekeurd

Zeven samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en overheden gericht op energietransitie, circulaire economie, techniek en sport krijgen in totaal ruim €7 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo.

Onder de toegekende aanvragen zit bijvoorbeeld het ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Water’ van het Friesland College Noord, waar een sterke verbinding tussen onderwijs en bedrijven in de landelijke watersector gevormd wordt. Met de toekenning vanuit het RIF van het project ‘hybride lerend systeem water’ zullen studenten, docenten en werknemers in staat gesteld worden om te werken in een sector die van groot belang is bij de energietransitie van Nederland. De Watercampus Leeuwarden, waarin mbo, hbo, wo en meer dan 100 bedrijven samenwerken, biedt hiervoor de ideale omgeving.

Circulaire economie

Aan het ROC van Flevoland wordt ingespeeld op de kansen die een circulaire regionale economie biedt. Vakmensen van de toekomst hebben meer in hun mars dan alleen vakkennis en vaardigheden. Voor studenten in deze leerroute betekent dit dat zij moeten leren om een koppeling te maken tussen hun beroep en circulariteit, wat vraagt om continue toepassing van innovaties in het dagelijks werk. Om dit te bereiken wordt het onderwijs aangepast: het samenwerkingsverband ‘de circulaire regionale economie’ gaat in een RIF-project werken aan een practoraat, circulariteit in het curriculum, en een keuzedeel Duurzaamheid.

Paardensport

Het CITAVERDE College Zuidoost heeft met het Hippisch College Limburg ook een toekenning voor hun RIF-project gekregen. In deze samenwerking wordt gewerkt aan een verbeterde aansluiting tussen het hippisch (v)mbo onderwijs en het bedrijfsleven door het bieden van arbeidsmarktrelevant onderwijs en integratie van praktijkonderwijs in de hippische opleidingen. Hiermee kan de paardensport- en houderij van beter gekwalificeerd personeel worden voorzien.

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met de nieuwste technieken. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 141 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 137 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 275 miljoen euro geïnvesteerd.

Nieuwe aanvraagronde

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar weer een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is in januari 2020.

Klik hier voor het Factsheet RIF – Tweede aanvraagronde 2019
Klik hier voor de samenvattingen van de toegekende aanvragen

Lees ook: Regionaal Investeringsfonds met vier jaar verlengd