Zij-instromers ook welkom in lerarenregister

Vanwege het grote belang van zij-instromers voor het mbo wordt er voor deze groep mbo-docenten een aparte plek gecreëerd in het lerarenregister. De waarde en betekenis van zij-instromers wordt zo duidelijk erkend.

Van oudsher wordt het onderwijs in het mbo niet alleen verzorgd door docenten met een lerarenopleiding, maar ook door docenten die rechtstreeks afkomstig zijn uit de beroepspraktijk. Dat heeft uiteraard grote voordelen voor het onderwijs. Deze zij-instromers mogen lesgeven in het mbo als zij een geschiktheidsverklaring hebben gekregen van het schoolbestuur. Zij moeten vervolgens binnen enkele jaren een pedagogisch-didactische aantekening behalen. Hun tijdelijke bevoegdheid wordt dan omgezet in een definitieve bevoegdheid.

Voorportaal
Vanwege hun tijdelijke bevoegdheid zouden zij-instromers zich niet mogen registreren in het lerarenregister. Pas als ze hun opleiding hebben afgerond, zijn ze definitief bevoegd en mogen ze zich registreren. In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Bussemaker nu bekend dat er gewerkt wordt aan een manier waarop er voor deze zij-instromers toch een plek is in het lerarenregister (het zogenaamde voorportaal). De MBO Raad en de Onderwijscoöperatie werken aan een gezamenlijk voorstel. Hoofdlijn hiervan is dat er striktere eisen gesteld gaan worden aan de kwaliteit van de zij-instromers en aan hun inzet op vakinhoudelijk terrein.

Lees hier de volledige brief over de bevoegdheid van docenten in het mbo