Zoek mee naar de ruimte in de regels!

Veel docenten voelen zich in de uitoefening van hun vak beperkt door wetten en regels. Toch hebben docenten vaak meer vrijheid dan ze denken. Samen met de BVMBO zet het ministerie op een rij welke ruimte docenten precies hebben.

Het ministerie van Onderwijs is ervan overtuigd dat er meer ruimte in de wet- en regelgeving zit dan veel docenten denken. Een bekend voorbeeld is de onderwijstijd. Scholen kunnen van de strikte eisen rond onderwijstijd (de 1.000 uren norm) afwijken, als dit past in het schoolbeleid en als studenten ermee instemmen. Dit is maar één voorbeeld van de ruimte die de regelgeving biedt.

Brochure
Om docenten te helpen gebruik te maken van de bestaande vrijheid, maakt het ministerie een brochure over ‘ruimte in regels’. In de brochure zal in begrijpelijke taal beschreven worden welke regels er gelden, welke vrijheden er zijn en op welke manier de inspectie hier toezicht op houdt. De BVMBO en de MBO Raad werken mee aan de brochure.

Meedenken
Om tot een goede brochure te komen, is hulp van docenten onmisbaar. Voor mbo-docenten die willen meedenken worden daarom regio-bijeenkomsten ‘Ruimte in regels’ georganiseerd. In eerdere sessies met docenten is al een eerste set vragen en thema’s opgehaald. In de regiobijeenkomst wordt deze input aangevuld en aangescherpt. Ook worden concept-antwoorden getoetst. En wie kan dat beter dan de mbo-docent die dagelijks voor de klas staat?

Wie mee wil denken over bovenstaande vragen kan zich aanmelden voor een bijeenkomst in Rotterdam (25 april), Zwolle (26 april), Amsterdam (7 mei), Eindhoven (8 mei) en Utrecht (16 mei). Klik hier voor meer informatie en aanmelden.