Zoektocht naar flexibilisering van de kwalificatiestructuur gaat door

Het ministerie van Onderwijs wil dat scholen de mogelijkheid krijgen hun opleidingen snel aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Voordat minister Dijkgraaf tot daden komt, wil hij eerst diverse onderzoeken en adviezen afwachten.

Het streven naar een flexibele kwalificatiestructuur bestaat al veel langer. Ongeveer tien jaar geleden zijn bij een herziening van de kwalificatiestructuur de keuzedelen geïntroduceerd. Uit evaluaties blijkt dat deze herziening geen doorslaand succes is geweest. Waar keuzedelen zouden moeten zorgen voor meer flexibiliteit, leiden ze in de praktijk tot veel logistieke en organisatorische problemen. Ruim drie jaar geleden introduceerde minister Van Engelshoven daarom een ‘veranderaanpak keuzedelen’. Hierbij werd aangekondigd dat de plicht om keuzedelen te koppelen aan kwalificaties zou komen te vervallen. Scholen wachten sindsdien op de wetswijziging die dit mogelijk maakt.

Certificaten

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Dijkgraaf nader in op zijn plan om tot een flexibele kwalificatiestructuur te komen. Hij gaat daarbij niet over één nacht ijs. Allereerst verwijst hij naar evaluaties van eerdere beleidsmaatregelen. Zo blijken scholen behoorlijk tevreden te zijn over de introductie van certificaten. Vooral in de zorgsector maken werkgevers gebruik van deze korte modules. Van de mogelijkheid om tot een gecombineerde leerweg BOL/BBL te komen maken scholen maar weinig gebruik.

Urennorm

Uit de evaluaties blijkt dat lang niet alle maatregelen om het mbo aantrekkelijk te maken een succes zijn. Zo worstelen veel scholen met de urennorm. In de brief herhaalt minister Dijkgraaf nogmaals zijn belofte om de urennorm aan te passen. Opmerkelijk is dat de maatregel om mbo-opleidingen te verkorten geen positief effect heeft gehad. Onlangs pleitten oud-onderwijsbestuurders als Jan van Zijl al voor het terugdraaien van de verkorting van de mbo-opleidingen.

Nog meer onderzoek

Voordat minister Dijkgraaf tot een concreet plan voor flexibilisering van de kwalificatiestructuur komt, wil hij nog diverse onderzoeken afwachten. Hij verwijst daarbij naar de  toekomstverkenningen die het komende half jaar verwacht worden. Ook vraagt de minister aan SBB advies over de vraag hoe de kwalificatiestructuur kan worden ‘doorontwikkeld’. De minister wil dat SBB de toekomstverkenningen bij het advies betrekt. Hopelijk blijft er na al deze onderzoeken en adviezen nog tijd over om tot daden te komen.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over de kwalificatiestructuur

Lees ook: Minister wil veel meer keuzeruimte bij mbo-opleidingen