Zonder goede docenten geen goede studenten

‘Zonder goede leraren en instructeurs kun je geen goed onderwijs bieden.’ Met deze stelling begint de paneldiscussie tijdens MBO City. En hoewel de panelleden de stelling onderschrijven, blijft er genoeg ruimte over voor discussie.

Volgens Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, staat het buiten kijf dat een investering in de kwaliteit van docenten ook de kwaliteit van het onderwijs én de kwaliteit van studenten verbetert. Maar, zo stelt hij: ‘We moeten ons ook afvragen hóe we de kwaliteit van docenten kunnen verbeteren. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er meer goed gekwalificeerde mensen uit het bedrijfsleven instromen in het onderwijs? Dat blijkt namelijk heel moeilijk te zijn.’ Minister Jet Bussemaker beaamt dit. ‘We moeten echt gaan nadenken over hoe we het leraarschap in de toekomst aantrekkelijker kunnen maken. Daar ligt nog een grote uitdaging.’

Aanzien
Belangrijk voor het aantrekkelijk maken van het leraarschap is volgens OESO-onderzoeker Ineke Litjens dat er meer waardering komt voor het vak. ‘Nederlandse docenten krijgen in vergelijking met andere Europese landen niet slecht betaald. Wel blijkt dat het leraarschap maatschappelijk gezien vrij laag staat aangeschreven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Finland, waar leraren hetzelfde aanzien genieten als artsen.’ Onderzoeker Marc van der Meer vult aan dat ook Zwitserland een land is waar het docentschap floreert. ‘Daar wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit van docenten, vooral ook in samenwerking met het bedrijfsleven.’

Aantrekkelijk werkgever
Bussemaker vindt dat er in Nederland wel stappen worden gezet. ‘Zo zetten we in op een hoger opleidingsniveau van docenten. We leggen bijvoorbeeld meer nadruk op het belang van het volgen van een masteropleiding. Ook de invoering van de Lerarenbeurs is een stap in de goede richting.’ Als het aan Marc van der Meer ligt, is er ook een rol weggelegd voor mbo-instellingen zelf. ‘Scholen moeten ook een aantrekkelijk werkgever zijn. Want ook dat is een manier om talentvolle docenten met de juiste kennis en vaardigheden aan te trekken.’