Zorgen over baankansen van afgestudeerde mbo’ers

De MBO Raad maakt zich zorgen over de baankansen van studenten die dit jaar hun diploma halen. Studenten die een andere mbo-opleiding willen gaan volgen, zouden langer recht moeten hebben op een basisbeurs.

Dat is een van de voorstellen die de MBO Raad in een position paper doet aan de vooravond van een Kamerdebat over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. De vereniging van mbo-scholen vermoedt dat veel studenten een andere opleiding willen gaan volgen, omdat door de crisis in hun oorspronkelijke beroep veel minder werk zal zijn. ‘Het meest extreme voorbeeld zien we in de horeca’, zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout in het NOS Radio 1 Journaal. ‘Daarvan is het maar de vraag wanneer ze weer op gang komen en in wat voor omvang dat dan gebeurt.’ Studenten die vanwege de recessie een andere mbo-opleiding willen volgen, moeten hiertoe volgens de MBO Raad in staat worden gesteld. Zij zouden dan ook langer recht moeten hebben op een basisbeurs.

Begeleiding

Voor studenten die wel na hun afstuderen aan het werk gaan, is begeleiding bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt extra belangrijk. De MBO Raad pleit er dan ook voor om extra begeleiding mogelijk te maken, niet alleen voor studenten van de entreeopleiding, maar ook voor studenten van de hogere mbo-niveaus. Uiteindelijk gaat het hier om geld: ‘We vragen u om al dit jaar middelen beschikbaar te maken om deze begeleiding te realiseren.’

Actieplan Jeugdwerkloosheid

De Commissie Macrodoelmatigheid maakt zich net als de MBO Raad zorgen over het arbeidsmarktperspectief van mbo-afgestudeerden. Volgens de commissie is het belangrijk dat jongeren niet te lang zonder baan blijven: ‘Te lang thuis zitten zonder leren en/of werken schaadt de individuele loopbaan van de jongere structureel. Dat is bekend van vorige economische crises.’ De Commissie Macrodoelmatigheid pleit dan ook in een brief voor een nieuw Actieplan Jeugdwerkloosheid. Tijdens de vorige crisis (2009) is dit plan uitgevoerd. Via het ‘School Ex-programma’ werden afgestudeerden extra begeleid bij het vinden van werk. ‘Wellicht kan een soortgelijke aanpak ook nu gaan helpen’, aldus de Commissie.

Lees hier het position paper van de MBO Raad en de brief van de Commissie Macrodoelmatigheid