Zuivelsector heeft behoefte aan hoger opgeleide mbo’ers

Boerderijzuivelbereiders hebben in de komende jaren een toenemende behoefte aan werknemers met mbo-niveau 3 en 4. Momenteel sluiten de mbo-opleidingen onvoldoende aan op de vraag van boerderijzuivelbedrijven. Voor een betere aansluiting is meer samenwerking met de scholen nodig. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Groene Hart Werkt!

Groene Hart Werkt! is het regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het groene hart. Het platform heeft in mei van dit jaar, met medefinanciering van de provincie Zuid-Holland, een onderzoek laten uitvoeren onder boerderijzuivelbereiders en andere bedrijven in de kaassector. Uit het onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie, interviews en een enquête, blijkt dat ongeveer 40% van de medewerkers op kaas- en zuivelboerderijen een opleiding gedaan op mbo-niveau 1 en 2; bijna 40% deed een opleiding op mbo-niveau 3 en 4. Over vijf jaar denken de ondernemers meer medewerkers nodig te hebben met mbo-opleiding op niveau 3 en 4, zo laten zij weten.

Hiaat opleiding en arbeidsmarkt
Uit het onderzoek blijkt verder dat ondernemers op dit moment een hiaat ervaren tussen opleiding en arbeidsmarkt. Ze vinden de theoretische basis van opleidingen over het algemeen voldoende, maar het ontbreekt aan praktijkkennis en inhoudelijke vakkennis. Daarnaast zijn bedrijven op zoek naar maatwerk. Ondernemers erkennen dat zij een rol hebben in het dichten van de kloof tussen opleiding en arbeidsbehoefte en de meesten zijn bereid hierin te investeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stageplekken. Verder vinden ze dat er een betere samenwerking nodig is met de scholen.

Keuzedeel ‘kaasbereiding’
Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is om studenten keuzevakken of modules ‘kaasbereiding’ aan te bieden die inhoudelijk afgestemd worden met bedrijven in de kaas- en zuivelsector. Een voorwaarde daarvoor is dat scholen en bedrijven intensiever gaan samenwerken en optrekken als partners.

Bron: De Zelfkazer