1 april 2018: aanmelddatum voor mbo-opleiding

Studenten die een mbo-opleiding willen volgen, moeten zich sinds dit schooljaar uiterlijk op 1 april aanmelden. Wie zich op tijd aanmeldt, heeft recht op toelating tot de opleiding van keuze.

De aanmelddatum voor mbo-opleidingen is sinds dit jaar vervroegd naar 1 april. Deze vervroegde aanmelding is ingevoerd om de overgang van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo) naar het mbo te verbeteren. Wie zich tijdig aanmeldt, geniet een toelatingsrecht. Wie zich later aanmeldt, kan worden toegelaten maar is daar niet zeker van.

Studieadvies
Wie zich op tijd aanmeldt, heeft ook recht op een studiekeuzeadvies. De school kijkt hierbij of de gekozen opleiding past bij de student. Het gaat dan om zaken als achtergrond, motivatie en interesses. De school kan adviseren een andere opleiding te kiezen, maar dit advies is niet bindend.

Voorlichting
Omdat de vervroegde aanmelddatum dit jaar voor het eerst geldt, start het ministerie van Onderwijs een uitgebreide voorlichtingscampagne. Alle eindexamenleerlingen (vmbo) ontvangen dit najaar een persoonlijke brief en scholen ontvangen posters. Ook start het ministerie een digitale campagne, zie bijvoorbeeld dit filmpje op YouTube:

Lees ook: Brede steun voor wettelijk toelatingsrecht