Zeer brede steun voor wettelijk toelatingsrecht

Het wetsvoorstel dat mbo-leerlingen een toelatingsrecht geeft voor mbo-opleidingen is uiteindelijk met zeer brede steun in de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de fracties van CDA en PVV stemden tegen.

Het wetsvoorstel heeft niet alleen betrekking op het toelatingsrecht, maar ook op de invoering van een bindend studieadvies en een vervroegde aanmelddatum van 1 april. Veel partijen die ernstig bezwaar maakten tegen het bindend studieadvies, zoals de SP, GroenLinks en D66, steunden het wetsvoorstel uiteindelijk toch, met het argument dat zo in ieder geval het toelatingsrecht tot mbo-opleidingen wettelijk wordt vastgelegd.

Na negen maanden
Tijdens de stemming werden ook twee amendementen aangenomen. Volgens een amendement van Duisenberg (VVD) verliezen studenten hun recht op toelating als zij niet deelnemen aan de intake-activiteiten van de school. Volgens een amendement van Rik Grashoff (GroenLinks) mag het bindend studieadvies pas na negen maanden verstrekt worden. Bij éénjarige opleidingen mag het studieadvies pas na drie maanden worden gegeven.

Eerste Kamer
Met de brede steun in de Tweede Kamer mag worden aangenomen dat ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, dat dan vervolgens vanaf 1 januari 2017 van kracht zal zijn.

Lees ook:
Vervroegd aanmelden: per 1 mei of 1 april?
Verzet tegen wettelijk toelatingsrecht